Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal Zakończony

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności językowych 15 uczniów NSP Galileo nr 1 w Nakonowie w projekcie mobilności do portugalskiej szkoły Escola Basica de Valongo do Vouga w mieście Agueda.

O projekcie

Mobility project for students implemented by Private Primary School Galileo No. 1 in Nakonowo.
30 students will participate in the project - 15 students from Poland and 15 students from Portugal.

The following tasks and activities will be carried out in the project:
- recruitment of project participants
- preparatory visit
- preparing participants for mobility
- 15 transnational student mobilities to the city of Agueda in Portugal
- evaluation
- dissemination of results

The main activity of the project will be mobility, during which the students will:
- common English lessons
- carry out cultural and creative workshops
- participate in activities using the drama method
- integrate with the help of games and games
- participate in outdoor activities

The results will be: breaking the language barrier; cultural, psychological, mental, new friendships, development of cooperation between schools, increasing 21st century competences and life skills among students, getting to know another school system, acquiring new educational and pedagogical experiences.

Implementation: 1.04.2022 - 30.09.2022

Funds: 91 451,00 PLN

Lider:  Private Primary School Galileo No. 1 in Nakonowo (https://spgalileo-nakonowo.operator.edu.pl)

Our Partner: Escola Basica de Valongo do Vouga (www.aevalongodovouga.pt)

 

***

Główną tematyką przedsięwzięcia oraz głównym motywem naszego projektu jest „Język angielski  sztuką porozumienia”. Kluczowym działaniem w projekcie jest mobilność, w czasie której uczniowie będą:

  • realizować wspólne lekcje z języka angielskiego
  • realizować warsztaty kulturowe, warsztaty kreatywne
  • uczestniczyć w zajęciach metodą dramy
  • integrować się z pomocą zabaw i gier
  • uczestniczyć w zajęciach outdoorowych

Uczestnikami projektu będą uczniowie uczęszczający do klas VI-VIII ze strony polskiej oraz uczniowie portugalscy w analogicznym wieku.

Zakładane rezultaty:

Przełamanie bariery językowej, kulturowej, psychologicznej, mentalnej, nowe przyjaźnie, rozwój współpracy między szkołami, wzrost kompetencji XXI wieku oraz umiejętności życiowych wśród uczniów, poznanie innego systemu szkolnictwa, zdobywacie nowych doświadczeń edukacyjnych i pedagogicznych.

Termin realizacji: 1.04.2022-30.09.2022

Dofinansowanie: 

Szkoła realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie
https://spgalileo-nakonowo.operator.edu.pl

Szkoła partnerska: Escola Basica de Valongo do Vouga
www.aevalongodovouga.pt

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty

Coordinator:

Dominika Oskierko
[email protected]
tel. 501 670 187

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji