Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal Zakończony

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności językowych 15 uczniów NSP Galileo nr 1 w Nakonowie w projekcie mobilności do portugalskiej szkoły Escola Basica de Valongo do Vouga w mieście Agueda.

O projekcie

Mobility project for students implemented by Private Primary School Galileo No. 1 in Nakonowo.
30 students will participate in the project - 15 students from Poland and 15 students from Portugal.

The following tasks and activities will be carried out in the project:
- recruitment of project participants
- preparatory visit
- preparing participants for mobility
- 15 transnational student mobilities to the city of Agueda in Portugal
- evaluation
- dissemination of results

The main activity of the project will be mobility, during which the students will:
- common English lessons
- carry out cultural and creative workshops
- participate in activities using the drama method
- integrate with the help of games and games
- participate in outdoor activities

The results will be: breaking the language barrier; cultural, psychological, mental, new friendships, development of cooperation between schools, increasing 21st century competences and life skills among students, getting to know another school system, acquiring new educational and pedagogical experiences.

Implementation: 1.04.2022 - 30.09.2022

Funds: 91 451,00 PLN

Lider:  Private Primary School Galileo No. 1 in Nakonowo (https://spgalileo-nakonowo.operator.edu.pl)

Our Partner: Escola Basica de Valongo do Vouga (www.aevalongodovouga.pt)

 

***

Główną tematyką przedsięwzięcia oraz głównym motywem naszego projektu jest „Język angielski  sztuką porozumienia”. Kluczowym działaniem w projekcie jest mobilność, w czasie której uczniowie będą:

  • realizować wspólne lekcje z języka angielskiego
  • realizować warsztaty kulturowe, warsztaty kreatywne
  • uczestniczyć w zajęciach metodą dramy
  • integrować się z pomocą zabaw i gier
  • uczestniczyć w zajęciach outdoorowych

Uczestnikami projektu będą uczniowie uczęszczający do klas VI-VIII ze strony polskiej oraz uczniowie portugalscy w analogicznym wieku.

Zakładane rezultaty:

Przełamanie bariery językowej, kulturowej, psychologicznej, mentalnej, nowe przyjaźnie, rozwój współpracy między szkołami, wzrost kompetencji XXI wieku oraz umiejętności życiowych wśród uczniów, poznanie innego systemu szkolnictwa, zdobywacie nowych doświadczeń edukacyjnych i pedagogicznych.

Termin realizacji: 1.04.2022-30.09.2022

Dofinansowanie: 

Szkoła realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie
https://spgalileo-nakonowo.operator.edu.pl

Szkoła partnerska: Escola Basica de Valongo do Vouga
www.aevalongodovouga.pt

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty

Coordinator:

Dominika Oskierko
[email protected]
tel. 501 670 187

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów