Projekty - Ogólnopolski Operator Oświaty
PolskiУкраїнська
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

"Edukacja ekologiczna - ogród dydaktyczny w Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu"

Celem głównym projektu jest wspieranie i rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez stworzenie ogrodu dydaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 SPECTO w Poznaniu w terminie 01.04.2022 r. - 10.12.2022 r.

"Nasza przyszłość" - program wsparcia i rozwoju kompetencji kluczowych w NSP Galileo w Nakonowie

Celem projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Edukacja włączająca

Przedsięwzięcie grantowe, w ramach którego przewidziano zatrudnienie w placówkach szkolnych i przedszkolnych asystentów dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

"Wybitni Polacy, o których nie przeczytacie na kartach szkolnych podręczników"

Celem projektu "Wybitni Polacy, o których nie przeczytacie na kartach szkolnych podręczników" jest wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii wśród 20 uczniów klas IV-VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach poprzez organizację warsztatów interdyscyplinarnych, organizację gry terenowej, przygotowanie wystawy prezentującej postaci w okresie 1.10-30.11.2022 r.

STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy - mobilności Leonardo

W ramach projektu uczniowie wrocławskiego Leonardo odbyli dwie podróże do Turynu gdzie wraz uczniami tamtejszej szkoły I.I.S. Primo Levi wspólnie stworzyli filmy poklatkowe w tematyce cyberprzemocy i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Pracując wspólnie nad wspólnymi projektami rozwijali m.in. kompetencje osobiste, językowe, cyfrowe i kulturowe.

Bieg Przedszkolaka

Bieg Przedszkolaka i Rodzinny Piknik Sportowy 2022

Już 2 października zapraszamy młodych sportowców, rodziców i kibiców na malowniczy stadion na wrocławskim Sępolnie. Tego dnia w sportowe szranki staną uczestnicy Biegu Przedszkolaka 2022.

Erasmus Plus

Erasmus+

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych uczniów, przedstawicieli kadry pedagogicznej, dyrektorów i pracowników administracyjnych działających dla placówek oraz w ramach mobilności zagranicznych.

English classes - mobility in Greece

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację wspólnego projektu edukacyjnego przez uczniów Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań z uczniami partnerskiej szkoły greckiej w Katerini w ramach dwóch mobilności.

”Provoke - offer - choose” - Student mobility with Cogito

Celem projektu jest wsparcie kompetencji kluczowych 34 uczniów klas VI, VII, VIII PSP COGITO poprzez udział w wymianach międzynarodowych do francuskiej szkoły Le College Lycee Experimental Freinet de la Ciotat we Francji opierającej swoją pracę o myśli pedagogiczne C. Freineta.

Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności językowych 15 uczniów NSP Galileo nr 1 w Nakonowie w projekcie mobilności do portugalskiej szkoły Escola Basica de Valongo do Vouga w mieście Agueda.

Edukacja i relacja - program wsparcia uczniów PSP Leonardo i PSP Marco Polo w powrocie do szkoły

Projekt wspierający uczniów PSP Marco Polo i Leonardo w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID -19, w tym zdiagnozowanych deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną dzięki rozszerzeniu oferty dydaktycznej obu szkół.

Integracja sensoryczna - Wzmocnij swoje bodźce

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Nakonowa. Stworzyliśmy salę sensoryczną w siedzibie Przedszkola oraz Szkoły Galileo, przeszkoliliśmy 2 nauczycielki oraz realizujemy zajęcia terapeutyczne dla naszych podopiecznych wymagających wsparcia.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dla przedszkoli

W ramach programu w 2021 r. aż 7 przedszkoli prowadzonych przez Operatora zakupiło nowości wydawnicze oraz zrealizowało działania promujące czytelnictwo. W 2022 r. kolejnych 8 placówek fundacji rozpocznie realizację programu.

Ekologia na Cyprze- mobilności zagraniczne uczniów z PSP nr 52 w Poznaniu

W 2022 r. w ramach projektu międzynarodowego uczniowie z klas VI-VIII z PSP nr 52 Specto odbędą wyjątkowe podróże do Limassol na Cyprze, gdzie wspólnie z lokalnymi uczniami Lyceum Of Agios Ioannis podejmą temat ochrony środowiska.

We are the furture (Jesteśmy przyszłością)

Projekt jest szansą dla uczniów klas VI-VIII PSP nr 29 w Gdańsku na odbycie edukacyjnej przygody w ramach podróży do partnerskiej szkoły w Arrecife na Wyspach Kanaryjskich. 

Uniwersytet Ludowy

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku. Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT,...

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r. Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem...

Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie.

Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników Biblioteki Raczyńskich oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w Poznaniu. Zapraszamy na stronę internetową projektu: https://skok-gok.operator.edu.pl

Zakończony

Architekci wiedzy - metody daltońskie w szkole ćwiczeń

Celem głównym projektu jest transfer i wdrożenie nowego rozwiązania tj. metody daltońskiej w Szkole Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi (Szkole Ćwiczeń) jako skutecznej formy pracy pedagogicznej oraz metody zindywidualizowanego podejścia wspierającego proces nabywania kompetencji kluczowych i wartości uniwersalnych u uczniów oraz wymiana informacji i doświadczeń z zagranicznym partnerem z Austrii.

Zakończony

Pracuj na zewnątrz - edukacja zewnętrzna w PSP Leonardo

Celem głównym jest podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku, a także podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez utworzenie ekologicznej pracowni zewnętrznej w szkole.

Zakończony

Po nitce do kłębka - rękodzieło w Galileo w Nakonowie

Celem głównym jest podniesienie kompetencji nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gallileo w Nakonowie, a także podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez utworzenie pracowni rękodzieła w szkole.

Zakończony

Aktywny przedszkolak

Projekt Aktywny przedszkolak- promowanie aktywności sportowej wśród dzieci

Zakończony

Nasze Ekologiczne Pracownie-Przystań Łódź

Nasze Ekologiczne Pracownie- utworzenie punktu dydaktycznego w szkole podstawowej Przystań w Łodzi

Zakończony

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi.

Zakończony

Od słów pisanych po błyszczące światło “From the written words to the glittering light”

Celem projektu jest -podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w PSP Leonardo -wymiana dobrych praktyk międzynarodowych -poprawa jakości edukacji oraz wdrożenie nowoczesnych metod pracy w zakresie edukacji TIK oraz medialnej -wspieranie kompetencji kluczowych dzieci -przygotowanie do realizacji zajęć z dziećmi

Zakończony

Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Czerwonak o 20 dzieci, podniesienie wiedzy i kompetencji 75 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz 4 nauczycieli systemu oświaty uczących w Publicznym Przedszkolu Rubi.

Zakończony

Nowy ogród w Małej Biedronce- New garden in Little Ladybug

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkolnych w zakresie wykonywanej pracy i pedagogiki specjalnej.

Zakończony

"Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym Wrocławiu"- KROPELKA

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie Wrocławia oraz podniesienie kompetencji dzieci i nauczycieli. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowych 5 oddziałów wychowania przedszkolnego dla 125 dzieci, realizację zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego i zajęcia z psychologiem) oraz przeszkolenie 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Zakończony

Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakończony

Fińskie podwórko przyrody w Cogito - Finnish science yard in Cogito

Projekt zakłada poprawę jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych poprzez transfer metody pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińska szkołą.

Zakończony

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Celem konkursu jest wsparcie 20 projektów, dzięki którym powstanie i będzie funkcjonować 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w szkołach na terenie całego kraju.

Zakończony

Familijny bieg krasnala i rodzinny piknik przedszkolaków

Celem głównym projektu jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci

Widok dziecięcej ręki rysującej kredką na kartce obok stoi słoik z kredkami Zakończony

Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 150 miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu.

Zakończony

Badacze w działaniu - mobilności w Finlandii

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły w Finlandii w terminie 1.08.2019 - 31.07.2020 r.

Zakończony

Włoski klub reportera - Italian reporter club

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowej metody tj. „Metody animacji poklatkowej” na zajęciach dodatkowych Klubu reportera.

Zakończony

Ogród zmysłów i zabaw w Publicznym Przedszkolu Columbus we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest stworzenie ekoprzestrzeni edukacyjno-relaksacyjnej dla przedszkolaków a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i zdrowego żywienia.

Zakończony

Familijne łąki kwietne

Celem głównym projektu jest udział Fundacji w działaniach na rzecz ochrony pszczół i tworzeniu łąk kwietnych.

Zakończony

Mali badacze w Familijnej Rososze

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących Gminę Osiek Mały poprzez organizację zajęć o charakterze dydaktyczno - wychowawczym o tematyce przyrodniczej.

Zakończony

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Zakończony

Europejski rejs Parostatkiem

Celem projektu jest rozwój zawodowy i osobisty kadry oraz zwiększenie jej konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

Zakończony

Zielone Cogito - konkursy, olimpiada oraz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły Cogito.

Zakończony

Przestrzeń Fabianowo - lokalne miejsce spotkań mieszkańców

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i poczucia wspólności wśród mieszkańców os. Fabianowo - Kotowo w Poznaniu.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem projektu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Zakończony

Aktywna tablica

Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakończony

Mały człowiek - duże perspektywy

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zakończony

Fi_Fa_Fa-dziennikarstwo, film i fotografia

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie uczniów.

Zakończony

Leodzieci w sieci

Celem projektu jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci.

Zakończony

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Wzrost kompetencji językowych nauczycieli placówek biorących udział w projekcie.

Zakończony

Wielcy Mistrzowie

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 LEONARDO w Gdańsku.

Zakończony

Żłobek Fundacji Familijny Poznań na MTP

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Familijny Żłobek w Poznaniu

Wsparcie rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia poprzez zwiększenie dostępu do Familijnego Żłobka.

Zakończony

Familijne Żłobki we Wrocławiu

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Brzeg Dolny.

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów