Projekty - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • Wirtualna Poradnia Pedagogiczna
  • Logopeda w każdej szkole i przedszkolu
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie projektów:

  • Wirtualna Poradnia Pedagogiczna
  • Logopeda w każdej szkole i przedszkolu

Przedszkolaki 2.0 - rozwój oferty edukacyjnej w przedszkolach Ogólnopolskiego Operatora Oświaty

Głównym celem projektu jest zapewnienie do końca lipca 2026 r. równego dostępu dla 989 dzieci uczęszczających do wrocławskich publicznych przedszkoli OOO: Magellan, Pitagoras, Galileo, Kropelka, Columbus do dobrej jakościowo edukacji, poprzez zapewnienie zajęć: rozwijających kompetencje kluczowe, specjalistyczne, ruchowe oraz społeczno-emocjonalne. Cel zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie/realizację zajęć: logopedycznych, integracji sensorycznej, ruchowych, wspierających...

Projekt Tacy sami i przyjaźń między nami!

Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku organizuje Tydzień Integracji pod hasłem "TACY SAMI I PRZYJAŹŃ MIĘDZY NAMI"! Przyłączcie się do nas, aby wspólnie uczcić różnorodność, tolerancję i przyjaźń! Razem możemy stworzyć szkołę, gdzie każdy jest doceniany i akceptowany, gdzie różnice są powodem do radości, a przyjaźń kwitnie na każdym kroku.

„Być jak Leonardo -kreatywny i dostępny plac zabaw dla każdego” - budujemy plac zabawy przy Publicznym Przedszkolu Leonardo w Poznaniu

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznego Przedszkola Leonardo w Poznaniu, przy ul. Druskiennickiej 6. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, która nie tylko dostarczy radość i rozrywkę przedszkolakom, ale również będzie miejscem integracji dla wszystkich maluchów, włączając w to dzieci z niepełnosprawnościami. 

ANTURA

Projekt ANTURA realizowany w okresie 01.12.2023-30.11.2026 poprzez międzynarodowe konsorcjum w ramach Programu Erasmus + 2021-2027, Akcja 2. KA220-SCH - Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej.

Erasmus+ 2023

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych uczniów, przedstawicieli kadry pedagogicznej, dyrektorów i pracowników administracyjnych działających dla placówek oraz w ramach mobilności zagranicznych.

Rodzinny Piknik Sportowy 2023

8 października kolejna edycja sportowych zmagań dla przedszkolaków. Zapraszamy dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli/Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.

„4 STRONY ŚWIATA NAUKI – WYKONANIE EKOPRACOWNI PRZYRODNICZEJ W PSP NR 52 SPECTO

Utworzenie pracowni ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Specto w Poznaniu ma nieocenioną wartość poznawczo-edukacyjną. W dobie rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatu, utrzymaniem różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych, edukacja ekologiczna staje się coraz bardziej istotna. Planowana do utworzenia pracownia ekologiczna ma za zadanie oferować uczniom wyjątkową możliwość nauki poprzez doświadczenie, co zwiększa zrozumienie i zainteresowanie...

Multiwynalazcy, którzy otarli się o Nagrody Nobla

Głównym celem projektu jest wzmocnienie tożsamości przez poczucie bycia we wspólnocie ludzi wybitnych, poczucie zakorzenienia w polskiej tradycji, historii i kulturze, podniesienie świadomości uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękusach, dzięki działaniom i metodom interdyscyplinarnym przewidzianym między 1.10.2023 i 30.11.2023 r.

ABC Historii Polski

Celem projektu jest budowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez zwiększenie znajomości historii Polski wśród uczniów Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 SPECTO w Poznaniu. Cel zostanie osiągnięty za pomocą różnorodnym form tj.: wycieczki, konkursy, warsztaty. Ponadto realizacja projektu pn. „ABC Historii Polski” ma sprzyjać budowaniu wiedzy na temat historii Polski i Polaków, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, a także doświadczeniach życia...

"Nasza przyrodnicza ekopracownia" w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

W szkole w Rękusach trwają prace związane z realizacją projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, dzięki którym powstanie nowoczesna sala lekcyjna wraz z zapleczem przeznaczona do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo - ekologicznym. Wyremontowane pomieszczenia zostaną wyposażone w ergonomiczne meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego...

Ekoedukacja w pomorskich przedszkolach

Na terenie Pomorza przygotowujemy się do wyjątkowego przedsięwzięcia! Od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dzieci wezmą udział w warsztatach pełnych eksperymentów i ciekawostek ekologicznych finansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, w czterech przedszkolach, rozpoczynamy niezwykłe zajęcia ekologiczne, które oczarują aż 500 dzieci!

"Nasza przyszłość" - program wsparcia i rozwoju kompetencji kluczowych w NSP Galileo w Nakonowie

Celem projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Edukacja włączająca

Przedsięwzięcie grantowe, w ramach którego przewidziano zatrudnienie w placówkach szkolnych i przedszkolnych asystentów dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Erasmus Plus

Erasmus+

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych uczniów, przedstawicieli kadry pedagogicznej, dyrektorów i pracowników administracyjnych działających dla placówek oraz w ramach mobilności zagranicznych.

Edukacja i relacja - program wsparcia uczniów PSP Leonardo i PSP Marco Polo w powrocie do szkoły

Projekt wspierający uczniów PSP Marco Polo i Leonardo w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID -19, w tym zdiagnozowanych deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną dzięki rozszerzeniu oferty dydaktycznej obu szkół.

"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku. Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT,...

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r. Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem...

Zakończony

Warsztaty z pozytywną energią dla szkół Leonardo i Marco Polo we Wrocławiu

Głównym celem warsztatów jest podniesienie poziomu świadomości uczniów i ich otoczenia na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz upowszechnianie wiedzy o wpływie energetyki na zmiany i kształtowanie postaw proekologicznych.

Zakończony

Chodźmy paɜoм do szkoły!

Projekt „Chodźmy paɜoм do szkoły!" polega na wsparciu utworzonych we Wrocławiu i Gdańsku oddziałów dla dzieci z Ukrainy.

Zakończony

Wsparcie edukacyjne dla ukraińskich dzieci z wrocławskich klas przygotowawczych

Zatrudnienie na okres 4 miesięcy dwóch osób pochodzenia ukraińskiego w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu każda na stanowisko pomoc nauczyciela do dwóch oddziałów przygotowawczych PSP Leonardo.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dla przedszkoli oraz szkoły podstawowej nr 29

W ramach Programu w 2023 roku jedenaście przedszkoli i jedna szkoła podstawowa prowadzone przez Operatora zakupi nowości wydawnicze i elementy wyposażenia biblioteki szkolnej oraz zrealizuje działania promujące czytelnictwo.

Zakończony

Projekt Ekorelacje - grant od Fundacji Lafarge WSPÓLNIE

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy ul. Druskiennickiej 6 w Poznaniu, przylegającego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito, dla której organem prowadzącym jest Ogólnopolski Operator Oświaty

Zakończony

Młodzi programiści - nowe technologie w szkołach!

Projekt realizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach we współpracy z Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” z Mangalii w Rumunii. W projekcie weźmie udział 17 uczniów oraz 3 nauczycieli z placówki w Rękusach.

Zakończony

STEAM buduje TEAM

Celem głównym jest realizacja wyjazdu uczniów z klas VI-VIII ze szkoły Marco Polo na Litwę. Wspólnie 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Litwy przez 5 dni będzie pracować nad wzrostem kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych i cyfrowych.

Zakończony

Wzmocnienie Barcelos: promocja lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Poznaniu poprzez przygotowanie i organizację mobilności edukacyjnych dla 11 uczniów do szkoły partnerskiej w Portugalii- Agrupamento de Escolas de Barcelos.

Zakończony

"Edukacja ekologiczna - ogród dydaktyczny w Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu"

Celem głównym projektu jest wspieranie i rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez stworzenie ogrodu dydaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 SPECTO w Poznaniu w terminie 01.04.2022 r. - 10.12.2022 r.

Zakończony

"Wybitni Polacy, o których nie przeczytacie na kartach szkolnych podręczników"

Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii wśród 20 uczniów klas IV-VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach poprzez organizację warsztatów interdyscyplinarnych, organizację gry terenowej, przygotowanie wystawy prezentującej postaci w okresie 1.10-30.11.2022 r.

Zakończony

STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy - mobilności Leonardo

W ramach projektu uczniowie wrocławskiego Leonardo odbyli dwie podróże do Turynu gdzie wraz uczniami tamtejszej szkoły I.I.S. Primo Levi wspólnie stworzyli filmy poklatkowe w tematyce cyberprzemocy i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Pracując wspólnie nad wspólnymi projektami rozwijali m.in. kompetencje osobiste, językowe, cyfrowe i kulturowe.

Bieg Przedszkolaka Zakończony

Bieg Przedszkolaka i Rodzinny Piknik Sportowy 2022

Już 2 października zapraszamy młodych sportowców, rodziców i kibiców na malowniczy stadion na wrocławskim Sępolnie. Tego dnia w sportowe szranki staną uczestnicy Biegu Przedszkolaka 2022.

Zakończony

English classes - mobility in Greece

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację wspólnego projektu edukacyjnego przez uczniów Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań z uczniami partnerskiej szkoły greckiej w Katerini w ramach dwóch mobilności.

Zakończony

”Provoke - offer - choose” - Student mobility with Cogito

Celem projektu jest wsparcie kompetencji kluczowych 34 uczniów klas VI, VII, VIII PSP COGITO poprzez udział w wymianach międzynarodowych do francuskiej szkoły Le College Lycee Experimental Freinet de la Ciotat we Francji opierającej swoją pracę o myśli pedagogiczne C. Freineta.

Zakończony

Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności językowych 15 uczniów NSP Galileo nr 1 w Nakonowie w projekcie mobilności do portugalskiej szkoły Escola Basica de Valongo do Vouga w mieście Agueda.

Zakończony

Integracja sensoryczna - Wzmocnij swoje bodźce

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Nakonowa. Stworzyliśmy salę sensoryczną w siedzibie Przedszkola oraz Szkoły Galileo, przeszkoliliśmy 2 nauczycielki oraz realizujemy zajęcia terapeutyczne dla naszych podopiecznych wymagających wsparcia.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dla przedszkoli

W ramach programu w 2021 r. aż 7 przedszkoli prowadzonych przez Operatora zakupiło nowości wydawnicze oraz zrealizowało działania promujące czytelnictwo. W 2022 r. kolejnych 8 placówek fundacji rozpocznie realizację programu.

Zakończony

Ekologia na Cyprze- mobilności zagraniczne uczniów z PSP nr 52 w Poznaniu

W 2022 r. w ramach projektu międzynarodowego uczniowie z klas VI-VIII z PSP nr 52 Specto odbędą wyjątkowe podróże do Limassol na Cyprze, gdzie wspólnie z lokalnymi uczniami Lyceum Of Agios Ioannis podejmą temat ochrony środowiska.

Zakończony

We are the furture (Jesteśmy przyszłością)

Projekt jest szansą dla uczniów klas VI-VIII PSP nr 29 w Gdańsku na odbycie edukacyjnej przygody w ramach podróży do partnerskiej szkoły w Arrecife na Wyspach Kanaryjskich. 

Zakończony

Architekci wiedzy - metody daltońskie w szkole ćwiczeń

Celem głównym projektu jest transfer i wdrożenie nowego rozwiązania tj. metody daltońskiej w Szkole Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi (Szkole Ćwiczeń) jako skutecznej formy pracy pedagogicznej oraz metody zindywidualizowanego podejścia wspierającego proces nabywania kompetencji kluczowych i wartości uniwersalnych u uczniów oraz wymiana informacji i doświadczeń z zagranicznym partnerem z Austrii.

Zakończony

Pracuj na zewnątrz - edukacja zewnętrzna w PSP Leonardo

Celem głównym jest podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku, a także podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez utworzenie ekologicznej pracowni zewnętrznej w szkole.

Zakończony

Po nitce do kłębka - rękodzieło w Galileo w Nakonowie

Celem głównym jest podniesienie kompetencji nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gallileo w Nakonowie, a także podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez utworzenie pracowni rękodzieła w szkole.

Zakończony

Uniwersytet Ludowy

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Zakończony

Aktywny przedszkolak

Projekt Aktywny przedszkolak- promowanie aktywności sportowej wśród dzieci

Zakończony

Nasze Ekologiczne Pracownie-Przystań Łódź

Nasze Ekologiczne Pracownie- utworzenie punktu dydaktycznego w szkole podstawowej Przystań w Łodzi

Zakończony

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi.

Zakończony

Od słów pisanych po błyszczące światło “From the written words to the glittering light”

Celem projektu jest -podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w PSP Leonardo -wymiana dobrych praktyk międzynarodowych -poprawa jakości edukacji oraz wdrożenie nowoczesnych metod pracy w zakresie edukacji TIK oraz medialnej -wspieranie kompetencji kluczowych dzieci -przygotowanie do realizacji zajęć z dziećmi

Zakończony

Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Czerwonak o 20 dzieci, podniesienie wiedzy i kompetencji 75 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz 4 nauczycieli systemu oświaty uczących w Publicznym Przedszkolu Rubi.

Zakończony

Nowy ogród w Małej Biedronce- New garden in Little Ladybug

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkolnych w zakresie wykonywanej pracy i pedagogiki specjalnej.

Zakończony

"Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym Wrocławiu"- KROPELKA

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie Wrocławia oraz podniesienie kompetencji dzieci i nauczycieli. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowych 5 oddziałów wychowania przedszkolnego dla 125 dzieci, realizację zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego i zajęcia z psychologiem) oraz przeszkolenie 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Zakończony

Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie.

Zakończony

Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników Biblioteki Raczyńskich oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w Poznaniu. Zapraszamy na stronę internetową projektu: https://skok-gok.operator.edu.pl

Zakończony

Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakończony

Fińskie podwórko przyrody w Cogito - Finnish science yard in Cogito

Projekt zakłada poprawę jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych poprzez transfer metody pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińska szkołą.

Zakończony

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Celem konkursu jest wsparcie 20 projektów, dzięki którym powstanie i będzie funkcjonować 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w szkołach na terenie całego kraju.

Zakończony

Familijny bieg krasnala i rodzinny piknik przedszkolaków

Celem głównym projektu jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci

Widok dziecięcej ręki rysującej kredką na kartce obok stoi słoik z kredkami Zakończony

Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 150 miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu.

Zakończony

Badacze w działaniu - mobilności w Finlandii

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły w Finlandii w terminie 1.08.2019 - 31.07.2020 r.

Zakończony

Włoski klub reportera - Italian reporter club

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowej metody tj. „Metody animacji poklatkowej” na zajęciach dodatkowych Klubu reportera.

Zakończony

Ogród zmysłów i zabaw w Publicznym Przedszkolu Columbus we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest stworzenie ekoprzestrzeni edukacyjno-relaksacyjnej dla przedszkolaków a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i zdrowego żywienia.

Zakończony

Familijne łąki kwietne

Celem głównym projektu jest udział Fundacji w działaniach na rzecz ochrony pszczół i tworzeniu łąk kwietnych.

Zakończony

Mali badacze w Familijnej Rososze

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących Gminę Osiek Mały poprzez organizację zajęć o charakterze dydaktyczno - wychowawczym o tematyce przyrodniczej.

Zakończony

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Zakończony

Europejski rejs Parostatkiem

Celem projektu jest rozwój zawodowy i osobisty kadry oraz zwiększenie jej konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

Zakończony

Zielone Cogito - konkursy, olimpiada oraz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły Cogito.

Zakończony

Przestrzeń Fabianowo - lokalne miejsce spotkań mieszkańców

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i poczucia wspólności wśród mieszkańców os. Fabianowo - Kotowo w Poznaniu.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem projektu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Zakończony

Aktywna tablica

Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakończony

Mały człowiek - duże perspektywy

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zakończony

Fi_Fa_Fa-dziennikarstwo, film i fotografia

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie uczniów.

Zakończony

Leodzieci w sieci

Celem projektu jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci.

Zakończony

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Wzrost kompetencji językowych nauczycieli placówek biorących udział w projekcie.

Zakończony

Wielcy Mistrzowie

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 LEONARDO w Gdańsku.

Zakończony

Żłobek Fundacji Familijny Poznań na MTP

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Familijny Żłobek w Poznaniu

Wsparcie rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia poprzez zwiększenie dostępu do Familijnego Żłobka.

Zakończony

Familijne Żłobki we Wrocławiu

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Brzeg Dolny.

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Fundacja Orlen Fundacja KPMG Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl Mammutico GG Gadu Gadu Fundacja Orange Merck Dołącz do Partnerów fundacji
Logopeda w każdej szkole i przedszkolu. Wspieraj z Gadu Gadu