Projekty - Ogólnopolski Operator Oświaty

Młodzi programiści - nowe technologie w szkołach!

Projekt realizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach we współpracy z Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” z Mangalii w Rumunii. W projekcie weźmie udział 17 uczniów oraz 3 nauczycieli z placówki w Rękusach.

STEAM buduje TEAM

Celem głównym jest realizacja wyjazdu uczniów z klas VI-VIII ze szkoły Marco Polo na Litwę. Wspólnie 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Litwy przez 5 dni będzie pracować nad wzrostem kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych i cyfrowych.

Wzmocnienie Barcelos: promocja lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Poznaniu poprzez przygotowanie i organizację mobilności edukacyjnych dla 11 uczniów do szkoły partnerskiej w Portugalii- Agrupamento de Escolas de Barcelos.

"Nasza przyszłość" - program wsparcia i rozwoju kompetencji kluczowych w NSP Galileo w Nakonowie

Celem projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Edukacja włączająca

Przedsięwzięcie grantowe, w ramach którego przewidziano zatrudnienie w placówkach szkolnych i przedszkolnych asystentów dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Erasmus Plus

Erasmus+

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych uczniów, przedstawicieli kadry pedagogicznej, dyrektorów i pracowników administracyjnych działających dla placówek oraz w ramach mobilności zagranicznych.

Edukacja i relacja - program wsparcia uczniów PSP Leonardo i PSP Marco Polo w powrocie do szkoły

Projekt wspierający uczniów PSP Marco Polo i Leonardo w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID -19, w tym zdiagnozowanych deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną dzięki rozszerzeniu oferty dydaktycznej obu szkół.

Uniwersytet Ludowy

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku. Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT,...

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r. Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem...

Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie.

Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników Biblioteki Raczyńskich oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w Poznaniu. Zapraszamy na stronę internetową projektu: https://skok-gok.operator.edu.pl

Zakończony

"Edukacja ekologiczna - ogród dydaktyczny w Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu"

Celem głównym projektu jest wspieranie i rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez stworzenie ogrodu dydaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 SPECTO w Poznaniu w terminie 01.04.2022 r. - 10.12.2022 r.

Zakończony

"Wybitni Polacy, o których nie przeczytacie na kartach szkolnych podręczników"

Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii wśród 20 uczniów klas IV-VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach poprzez organizację warsztatów interdyscyplinarnych, organizację gry terenowej, przygotowanie wystawy prezentującej postaci w okresie 1.10-30.11.2022 r.

Zakończony

STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy - mobilności Leonardo

W ramach projektu uczniowie wrocławskiego Leonardo odbyli dwie podróże do Turynu gdzie wraz uczniami tamtejszej szkoły I.I.S. Primo Levi wspólnie stworzyli filmy poklatkowe w tematyce cyberprzemocy i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Pracując wspólnie nad wspólnymi projektami rozwijali m.in. kompetencje osobiste, językowe, cyfrowe i kulturowe.

Bieg Przedszkolaka Zakończony

Bieg Przedszkolaka i Rodzinny Piknik Sportowy 2022

Już 2 października zapraszamy młodych sportowców, rodziców i kibiców na malowniczy stadion na wrocławskim Sępolnie. Tego dnia w sportowe szranki staną uczestnicy Biegu Przedszkolaka 2022.

Zakończony

English classes - mobility in Greece

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację wspólnego projektu edukacyjnego przez uczniów Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań z uczniami partnerskiej szkoły greckiej w Katerini w ramach dwóch mobilności.

Zakończony

”Provoke - offer - choose” - Student mobility with Cogito

Celem projektu jest wsparcie kompetencji kluczowych 34 uczniów klas VI, VII, VIII PSP COGITO poprzez udział w wymianach międzynarodowych do francuskiej szkoły Le College Lycee Experimental Freinet de la Ciotat we Francji opierającej swoją pracę o myśli pedagogiczne C. Freineta.

Zakończony

Mobility is Opportunity – Bom dia Portugal

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności językowych 15 uczniów NSP Galileo nr 1 w Nakonowie w projekcie mobilności do portugalskiej szkoły Escola Basica de Valongo do Vouga w mieście Agueda.

Zakończony

Integracja sensoryczna - Wzmocnij swoje bodźce

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Nakonowa. Stworzyliśmy salę sensoryczną w siedzibie Przedszkola oraz Szkoły Galileo, przeszkoliliśmy 2 nauczycielki oraz realizujemy zajęcia terapeutyczne dla naszych podopiecznych wymagających wsparcia.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dla przedszkoli

W ramach programu w 2021 r. aż 7 przedszkoli prowadzonych przez Operatora zakupiło nowości wydawnicze oraz zrealizowało działania promujące czytelnictwo. W 2022 r. kolejnych 8 placówek fundacji rozpocznie realizację programu.

Zakończony

Ekologia na Cyprze- mobilności zagraniczne uczniów z PSP nr 52 w Poznaniu

W 2022 r. w ramach projektu międzynarodowego uczniowie z klas VI-VIII z PSP nr 52 Specto odbędą wyjątkowe podróże do Limassol na Cyprze, gdzie wspólnie z lokalnymi uczniami Lyceum Of Agios Ioannis podejmą temat ochrony środowiska.

Zakończony

We are the furture (Jesteśmy przyszłością)

Projekt jest szansą dla uczniów klas VI-VIII PSP nr 29 w Gdańsku na odbycie edukacyjnej przygody w ramach podróży do partnerskiej szkoły w Arrecife na Wyspach Kanaryjskich. 

Zakończony

Architekci wiedzy - metody daltońskie w szkole ćwiczeń

Celem głównym projektu jest transfer i wdrożenie nowego rozwiązania tj. metody daltońskiej w Szkole Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi (Szkole Ćwiczeń) jako skutecznej formy pracy pedagogicznej oraz metody zindywidualizowanego podejścia wspierającego proces nabywania kompetencji kluczowych i wartości uniwersalnych u uczniów oraz wymiana informacji i doświadczeń z zagranicznym partnerem z Austrii.

Zakończony

Pracuj na zewnątrz - edukacja zewnętrzna w PSP Leonardo

Celem głównym jest podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku, a także podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez utworzenie ekologicznej pracowni zewnętrznej w szkole.

Zakończony

Po nitce do kłębka - rękodzieło w Galileo w Nakonowie

Celem głównym jest podniesienie kompetencji nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gallileo w Nakonowie, a także podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez utworzenie pracowni rękodzieła w szkole.

Zakończony

Aktywny przedszkolak

Projekt Aktywny przedszkolak- promowanie aktywności sportowej wśród dzieci

Zakończony

Nasze Ekologiczne Pracownie-Przystań Łódź

Nasze Ekologiczne Pracownie- utworzenie punktu dydaktycznego w szkole podstawowej Przystań w Łodzi

Zakończony

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi.

Zakończony

Od słów pisanych po błyszczące światło “From the written words to the glittering light”

Celem projektu jest -podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w PSP Leonardo -wymiana dobrych praktyk międzynarodowych -poprawa jakości edukacji oraz wdrożenie nowoczesnych metod pracy w zakresie edukacji TIK oraz medialnej -wspieranie kompetencji kluczowych dzieci -przygotowanie do realizacji zajęć z dziećmi

Zakończony

Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Czerwonak o 20 dzieci, podniesienie wiedzy i kompetencji 75 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz 4 nauczycieli systemu oświaty uczących w Publicznym Przedszkolu Rubi.

Zakończony

Nowy ogród w Małej Biedronce- New garden in Little Ladybug

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkolnych w zakresie wykonywanej pracy i pedagogiki specjalnej.

Zakończony

"Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym Wrocławiu"- KROPELKA

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie Wrocławia oraz podniesienie kompetencji dzieci i nauczycieli. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowych 5 oddziałów wychowania przedszkolnego dla 125 dzieci, realizację zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego i zajęcia z psychologiem) oraz przeszkolenie 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Zakończony

Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakończony

Fińskie podwórko przyrody w Cogito - Finnish science yard in Cogito

Projekt zakłada poprawę jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych poprzez transfer metody pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińska szkołą.

Zakończony

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Celem konkursu jest wsparcie 20 projektów, dzięki którym powstanie i będzie funkcjonować 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w szkołach na terenie całego kraju.

Zakończony

Familijny bieg krasnala i rodzinny piknik przedszkolaków

Celem głównym projektu jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci

Widok dziecięcej ręki rysującej kredką na kartce obok stoi słoik z kredkami Zakończony

Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 150 miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu.

Zakończony

Badacze w działaniu - mobilności w Finlandii

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły w Finlandii w terminie 1.08.2019 - 31.07.2020 r.

Zakończony

Włoski klub reportera - Italian reporter club

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowej metody tj. „Metody animacji poklatkowej” na zajęciach dodatkowych Klubu reportera.

Zakończony

Ogród zmysłów i zabaw w Publicznym Przedszkolu Columbus we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest stworzenie ekoprzestrzeni edukacyjno-relaksacyjnej dla przedszkolaków a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i zdrowego żywienia.

Zakończony

Familijne łąki kwietne

Celem głównym projektu jest udział Fundacji w działaniach na rzecz ochrony pszczół i tworzeniu łąk kwietnych.

Zakończony

Mali badacze w Familijnej Rososze

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących Gminę Osiek Mały poprzez organizację zajęć o charakterze dydaktyczno - wychowawczym o tematyce przyrodniczej.

Zakończony

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Zakończony

Europejski rejs Parostatkiem

Celem projektu jest rozwój zawodowy i osobisty kadry oraz zwiększenie jej konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

Zakończony

Zielone Cogito - konkursy, olimpiada oraz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły Cogito.

Zakończony

Przestrzeń Fabianowo - lokalne miejsce spotkań mieszkańców

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i poczucia wspólności wśród mieszkańców os. Fabianowo - Kotowo w Poznaniu.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem projektu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Zakończony

Aktywna tablica

Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakończony

Mały człowiek - duże perspektywy

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zakończony

Fi_Fa_Fa-dziennikarstwo, film i fotografia

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie uczniów.

Zakończony

Leodzieci w sieci

Celem projektu jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci.

Zakończony

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Wzrost kompetencji językowych nauczycieli placówek biorących udział w projekcie.

Zakończony

Wielcy Mistrzowie

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 LEONARDO w Gdańsku.

Zakończony

Żłobek Fundacji Familijny Poznań na MTP

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Familijny Żłobek w Poznaniu

Wsparcie rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia poprzez zwiększenie dostępu do Familijnego Żłobka.

Zakończony

Familijne Żłobki we Wrocławiu

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Brzeg Dolny.

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do
Partnerów fundacji