Ogólnopolska Konferencja Operatora Oświaty dla nauczycieli i dyrektorów - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • Wirtualna Poradnia Pedagogiczna
 • Logopeda w każdej szkole i przedszkolu
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie projektów:

 • Wirtualna Poradnia Pedagogiczna
 • Logopeda w każdej szkole i przedszkolu

Ogólnopolska Konferencja Operatora Oświaty dla nauczycieli i dyrektorów

Ogólnopolski Operator Oświaty ma zaszczyt zaprosić Państwa

na konferencję dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli pod hasłem:

„Pewna edukacja w niepewnych czasach”

20 kwietnia 2024 r. we Wrocławiu

Zapisy na konferencję zostały zakończone, ale osoby chętne do udziału zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem mailowym [email protected]l lub dzwoniąc pod numer 501 981 308

Dlaczego warto:

1. Dzięki udziale w szkoleniu „Budowanie odporności-profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela” uczestnicy dowiedzą się jakie podjąć kroki w celu wzmocnienia własnej siły i odporności psychicznej w obliczu zawodowych wyzwań.

2. Po szkoleniu „Rytmiczne zabawy z wykorzystaniem Bumbumrurki” uczestnicy zdobędą więdzę w teorii i praktyce, która pozwoli na umiejętne wykorzystanie muzyki w pracy z podopiecznymi.

3. Szkolenie „Dobre rozmowy na trudne tematy-o lepszej współpracy z rodzicami” zredukuje obaw przed i w trakcie rozmowy z rodzicami. W dłuższej perspektywie skutkiem udziału w szkoleniu jest także zmniejszenie codziennego stresu nauczycieli, co stanowi istotny element profilaktyki przedłużającego się zmęczenia emocjonalnego i fizycznego.

4. Po wystąpieniu „Komunikacja jako źródło stresu” uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak zredukować stres w codziennej komunikacji zawodowej i osobistej.

Nie czekaj zgłoś swój udział!

Liczba miejsc ograniczona

Koszt konferencji 150 zł netto

(jesteś zwolniony z VAT zaznacz właściwe pole w formularzu zgłoszeniowym)

PKO Bank Polski 16 1020 4027 0000 1902 1123 1331 

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres [email protected]

Zapisy do 10 kwietnia 2024r.

Link do formularza zgłoszeniowego


ZAPRASZAMY NA WARSZTATY


RYTMICZNE ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM BUMBUMRUREK

BEATA RĄCZKA

 • Od 2012r. Dyrektor Przedszkoli Publicznych we Wrocławiu prowadzonych przez Ogólnopolski operator Oświaty
 • Absolwentka Szkoły Trenerów B.B. Kotlińscy I i II stopnia oraz Szkoły Coachingu B. B. Kotlińscy
 • Prowadzi warsztaty  dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu zajęć muzycznych, rytmicznych, gry na instrumentach naturalnych
 • Zajmuje się mediacjami w Ogólnopolskim Operatorze Oświaty (absolwentka SWPS w Warszawie – Mediacje i negocjacje)
 • Wykładowca metodyki wychowania przedszkolnego
 • Wieloletni praktyk z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi i nauczycielami
 • Konsultant w Wirtualnej Poradni Pedagogicznej- Ogólnopolski Operator Oświaty

UWAGA: Uczestnicy warsztatu nie muszą znać się na muzyce ani grać na instrumentach.

Warsztat pokazuje wpływ zajęć rytmiczno–muzycznych na ogólny rozwój dziecka. Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i układów tanecznych. Nauczyciele posiądą umiejętność integrowania różnych form aktywności: słuchania, grania, tańcu i śpiewu. Trener skupiony jest na praktycznym wykorzystaniu przekazywanej wiedzy oraz dba o indywidualizację metod do problemów zgłaszanych podczas zajęć. Potrafi poruszać ważne tematy w swobodnej atmosferze, treści przekazuje w interakcji z uczestnikami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:


KOMUNIKACJA JAKO ŹRÓDŁO STRESU

BEATA I BOLESŁAW KOTLIŃSCY

 • Od 2012 prowadzimy szkolenia, warsztaty, wykłady, coaching i inne formy wspierania i rozwoju dla dyrektorów i nauczycieli w całej Polsce. Do tej pory spotkaliśmy ponad 50 tys. osób
 • Jesteśmy właścicielami Szkoły Trenerów B. B. Kotlińscy I i II Stopnia oraz Szkoły Coachingu
 • Jesteśmy autorami podręcznika dla dyrektorów szkół wydanego we wrześniu 2015 pod patronatem OSKKO pt. STREFA SZEFA
 • Jesteśmy partnerem merytorycznym stowarzyszeń skupiających środowiska nauczycielskie, takie jak OSKKO, FROEBEL czy BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
 • współpracujemy z samorządami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli prowadząc warsztaty, szkolenia i wykłady

Czy zdarzają Ci się sytuacje, gdy masz dobre intencje, a mimo to spotykasz się z niezrozumieniem?Dlaczego na proste pytanie tak trudno czasem jest otrzymać równie prostą i konkretną odpowiedź?Dlaczego, gdy pytasz: „Kochanie, gdzie są moje klucze?”, jest duża szansa, że usłyszysz każdą inną odpowiedź, ale żadna z nich nie będzie zawierać tej informacji, której potrzebujesz?
Czy masz czasem wrażenie, że inni wiedzą, jak cię dotknąć, a ty nie zawsze wiesz jak na to zareagować, aby się skutecznie obronić?

Proszenie, odmawianie, stawianie granic mogą być źródłem stresu. Współpraca zespołowa, interakcje z uczniami i ich rodzicami mogą kosztować wiele emocji. Podczas wystąpienia pokażemy, jak reagować na takie sytuacje, aby czuć się dobrze ze sobą i pozostać w relacji z innymi. Pokażemy mechanizmy komunikacyjne, które powodują wyczerpanie emocjonalne i wskażemy jak inaczej, bardziej świadomie możesz zarządzić komunikacją z uczniami, rodzicami, a także z bliskimi.

Zapraszamy na spotkanie poświęcone redukcji stresu w codziennej komunikacji zawodowej i osobistej.

Zapewniamy świetną atmosferę i ciekawy wkład merytoryczny.


BUDOWANIE ODPORNOŚCI – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE  NAUCZYCIELA

ANNA ŚLIWIŃSKA

 • Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów B. B. Kotlińscy I i II Stopnia
 • Certyfikowana trenerka MTQ48 i MTQ Plus (badanie i budowanie odporności psychicznej)
 • certyfikowana trenerka metody Points of You®
 • Coach ACC ICF, absolwentka Psychologii Pozytywnej (SWPS Warszawa)

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak zadbać o swoją odporność psychiczną i zadziałać profilaktycznie na wypalenie zawodowe. Spotkanie ma charakter profilaktyki stresu w duchu psychologii pozytywnej, a przekazywana wiedza jest oparta na zasadach funkcjonowania mózgu.

Nauczyciele należą do najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe grup zawodowych. Charakter ich pracy związany jest z dużą presją prowadząca do chronicznego stresu, który z kolei może się przyczynić do wypalenia zawodowego. Nasze szkolenie odpowiada na pytanie jak budować odporność psychiczną.

Odporność psychiczna nauczyciela, to zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i zawodowymi wyzwaniami. Jest to także zdolność powrotu do równowagi emocjonalnej w sytuacjach stresu, presji, jakich w pracy nie brakuje.

Uczestnicy poznają obszary determinujące odporność psychiczną, a przede wszystkim będą mogli ją przeanalizować indywidualnie. Dzięki temu, dowiedzą się jakie podjąć kroki w celu wzmocnienia własnej siły i odporności psychicznej w obliczu zawodowych wyzwań.

Opis programu szkolenia:


DOBRE ROZMOWY NA TRUDNE TEMATY – jak zadbać o komunikację z rodzicami?

MONIKA OCHYRA

 • od 24 lat w edukacji jako nauczyciel, dyrektor, organ prowadzący.
 • pedagog praktyk (w trakcie studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki)
 • mediator rodzinny, terapeutka (neurologopedia, TUS)
 • konsultantka do udzielania pierwszej pomocy w kryzysie psychologicznym

Umiejętne przygotowanie się i skuteczne prowadzenie rozmów na trudne tematy dotyczące funkcjonowania dziecka w placówce.

Rozmowa z rodzicem czasem przypomina spacer… po polu minowym.

Nawet jeśli zaczyna się „niewinnie”, to nigdy nie wiadomo, w którym momencie może wymknąć się spod kontroli.

To, co może „zabezpieczyć” rozmowę przed nieoczekiwanym „nadepnięciem na minę” jest umiejętność określania celu rozmowy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest trzymanie się scenariusza rozmowy, który poprowadzi Państwa nawet przez najtrudniejsze emocje, jakie mogą pojawiać się zarówno po stronie rodzica, jak i nauczyciela.

Podczas szkolenia doświadczą Państwo działania narzędzi, dzięki którym rozmowy z rodzicami pozbawione będą jałowej wymiany argumentów. Będzie można także sprawdzić działanie technik komunikacyjnych „Łagodnie–Stanowczo–Bez lęku” (wg M. Król-Fijewskiej).                               Ich zastosowanie będzie owocowało lepszą współpracą z rodzicami.

Dodatkowym efektem udziału w szkoleniu będzie redukcja obaw przed i w trakcie rozmowy.  W dłuższej perspektywie skutkiem udziału w szkoleniu jest także zmniejszenie codziennego stresu nauczycieli, co stanowi istotny element profilaktyki przedłużającego się zmęczenia emocjonalnego i fizycznego.  

Kilka informacji praktycznych:


Program Konferencji

8:30 – 9:00
Rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferecji

9:00 –11:30
 (trzy moduły do wyboru)

1. Rytmiczne zabawy z wykorzystaniem Bumbumrurki – prowadząca Beata Rączka

Warsztat pokazuje wpływ zajęć rytmiczno–muzycznych na ogólny rozwój dziecka. Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i układów tanecznych.

2. Budowanie odporności-profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela – prowadząca Anna Śliwińska

W powyższym warsztacie uczestnicy dowiedzą się, jak zadbać o swoją odporność psychiczną i zadziałać profilaktycznie na wypalenie zawodowe. Spotkanie ma charakter profilaktyki stresu w duchu psychologii pozytywnej, a przekazywana wiedza jest oparta na zasadach funkcjonowania mózgu.

3. Dobre rozmowy na trudne tematy  – o lepszej współpracy z rodzicami – prowadząca Monika Ochyra

Podczas szkolenia doświadczą Państwo działania narzędzi, dzięki którym rozmowy z rodzicami pozbawione będą jałowej wymiany argumentów. Będzie można także sprawdzić działanie technik komunikacyjnych „Łagodnie–Stanowczo–Bez lęku” (wg M. Król-Fijewskiej). Ich zastosowanie będzie owocowało lepszą współpracą z rodzicami.

11:30-12:00
Przerwa kawowa

12:00-14:00
 (trzy moduły do wyboru)

1. Rytmiczne zabawy z wykorzystaniem Bumbumrurki – prowadząca Beata Rączka

Warsztat pokazuje wpływ zajęć rytmiczno–muzycznych na ogólny rozwój dziecka. Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i układów tanecznych.

2. Budowanie odporności-profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela – prowadząca Anna Śliwińska

W powyższym warsztacie uczestnicy dowiedzą się, jak zadbać o swoją odporność psychiczną i zadziałać profilaktycznie na wypalenie zawodowe. Spotkanie ma charakter profilaktyki stresu w duchu psychologii pozytywnej, a przekazywana wiedza jest oparta na zasadach funkcjonowania mózgu.

3. Dobre rozmowy na trudne tematy-o lepszej współpracy z rodzicami – prowadząca Monika Ochyra

Podczas szkolenia doświadczą Państwo działania narzędzi, dzięki którym rozmowy z rodzicami pozbawione będą jałowej wymiany argumentów. Będzie można także sprawdzić działanie technik komunikacyjnych „Łagodnie–Stanowczo–Bez lęku” (wg M. Król-Fijewskiej). Ich zastosowanie będzie owocowało lepszą współpracą z rodzicami.

14:00-14:15
Przerwa kawowa

14:15-15:30

KOMUNIKACJA JAKO ŹRÓDŁO STRESU TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI, SYTUACJE KONFLIKTOWE W SZKOLE –  wystąpienie Beaty i Bolesława Kotlińskich (właściciele STREPO Grupy Szkoleniowej Sp. z O.O)

15:30
Podziękowania i zakończenie konferencji


Partnerzy:


Wystawcy:


Miejsce i czas konferecji

20 kwietnia 2024r. 8:30-16:00
Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo
ul. Jedności Narodwej 112 Wrocław

Nie czekaj zgłoś swój udział!

Liczba miejsc ograniczona

Koszt konferencji 150 zł netto

(jesteś zwolniony z VAT zazancz właciwe pole w formularzu zgłoszeniowym)

PKO Bank Polski 16 1020 4027 0000 1902 1123 1331 

Potwierdzenie przelewu należy przsłać na adres [email protected]

Zapisy do 10 kwietnia 2024r.

Link do formularza zgłoszeniowego

Klauzula  informacyjna RODO – link

Kontakt

[email protected]

tel. 501 981 308

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Fundacja Orlen Fundacja KPMG Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl Mammutico GG Gadu Gadu Fundacja Orange Merck Dołącz do Partnerów fundacji
Logopeda w każdej szkole i przedszkolu. Wspieraj z Gadu Gadu