< Powrót do projektów

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli - centrum edukacji nieformalnej.

Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2021-10-31
Środki finansowe: 6 156 643,33 zł
Dofinansowanie z UE:
5 188 819,00 zł
Obszar realizacji projektu: cała Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Familijne LOWE realizowany jest w ramach partnerstwa sześciu instytucji:
Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Ełckie Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie Zdrój
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
Gmina Łagiewniki

 

O projekcie

Chcemy, aby szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstanie w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Oferta oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” danej społeczności lokalnej.

***

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

***

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców
III-IV 2020 ocena wniosków
V 2020 podpisanie umów grantowych
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb
VIII 2020 – IX 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów
IX 2020 – VIII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE

***

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach projektu "Familijne LOWE" zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć realizowanych w poszczególnych ośrodkach:

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA w projekcie Familijne LOWE

Grantobiorców zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia dla kadry merytorycznej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji:

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA GRANTOBIORCOM w projekcie Familijne LOWE

Dokumenty

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym dla szkół na utworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Wnioski o przyznanie grantu można składać do 5 marca 2020 r. do godziny 15:30.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin konkursu grantowego

Załącznik nr 1. Lista dotychczas utworzonych LOWE

Załącznik nr 2. Wniosek o przyznanie grantu

Załącznik nr 3. Model funkcjonowania LOWE na drugim etapie

Załącznik nr 4. Umowa o powierzenie grantu_uzupełniona

UWAGA! W dniu 04.02.2020 r. zmieniony został załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu tj. Umowa o powierzenie grantu. Ww. umowa została uzupełniona, zgodnie ze wskazaniami MEN, o zapisy dotyczące praw autorskich.

Poniżej pytania do konkursu grantowego wraz z odpowiedziami:

FAQ

FAQ 2

WYNIKI KONKURSU
W dniu 17.04.2020 zakończyliśmy ocenę wniosków. Zapraszamy do zapoznania się listą rankingową:

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

***

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach projektu "Familijne LOWE" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa odbiorców LOWE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa odbiorców LOWE w ramach projektu Familijne LOWE

zał. 1. Dokumentacja zgłoszeniowa odbiorców LOWE

zał. 2. Lista szkół_v 2.

 

 

Koordynator
Emilia Matuszak
e.matuszak@operator.edu.pl
tel. 512 031 679