Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) Zakończony

1 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Familijne LOWE” (nr POWR.02.14.00-00-1008/19), w ramach którego powstaną Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji.

Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej.

Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2022-02-28
Środki finansowe: 6 156 643,33 zł
Dofinansowanie z UE:
5 188 819,00 zł
Obszar realizacji projektu: cała Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Familijne LOWE realizowany jest w ramach partnerstwa sześciu instytucji:
Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Ełckie Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie Zdrój
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
Gmina Łagiewniki

 

O projekcie

Chcemy, aby szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstanie w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Oferta oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” danej społeczności lokalnej.

***

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

***

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców
III-IV 2020 ocena wniosków
V 2020 podpisanie umów grantowych
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb
VIII 2020 – XII 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów
IX 2020 – XII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE

***

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach projektu "Familijne LOWE" pragniemy poinformować, iż zakończona została realizacja zajęć w ramach projektu. W najbliższym czasie opublikowana zostanie informacja dotycząca harmonogramu zajęć w Lokalnych Ośrodkach w okresie trwałości projektu.

 

Grantobiorców zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia dla kadry merytorycznej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji:

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA GRANTOBIORCOM w projekcie Familijne LOWE

Dokumenty

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym dla szkół na utworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Wnioski o przyznanie grantu można składać do 5 marca 2020 r. do godziny 15:30.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin konkursu grantowego

Załącznik nr 1. Lista dotychczas utworzonych LOWE

Załącznik nr 2. Wniosek o przyznanie grantu

Załącznik nr 3. Model funkcjonowania LOWE na drugim etapie

Załącznik nr 4. Umowa o powierzenie grantu_uzupełniona

UWAGA! W dniu 04.02.2020 r. zmieniony został załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu tj. Umowa o powierzenie grantu. Ww. umowa została uzupełniona, zgodnie ze wskazaniami MEN, o zapisy dotyczące praw autorskich.

Poniżej pytania do konkursu grantowego wraz z odpowiedziami:

FAQ

FAQ 2

WYNIKI KONKURSU
W dniu 17.04.2020 zakończyliśmy ocenę wniosków. Zapraszamy do zapoznania się listą rankingową:

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

***

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach projektu "Familijne LOWE" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa odbiorców LOWE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa odbiorców LOWE w ramach projektu Familijne LOWE_v 2

zał. 1. Dokumentacja zgłoszeniowa odbiorców LOWE

zał. 2. Lista szkół_v 2.

 

Koordynator
Emilia Matuszak
[email protected]
tel. 512 031 679

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji