Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) Zakończony

1 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Familijne LOWE” (nr POWR.02.14.00-00-1008/19), w ramach którego powstaną Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji.

Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej.

Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2022-02-28
Środki finansowe: 6 156 643,33 zł
Dofinansowanie z UE:
5 188 819,00 zł
Obszar realizacji projektu: cała Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Familijne LOWE realizowany jest w ramach partnerstwa sześciu instytucji:
Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Ełckie Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie Zdrój
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
Gmina Łagiewniki

 

O projekcie

Chcemy, aby szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstanie w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Oferta oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” danej społeczności lokalnej.

***

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

***

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców
III-IV 2020 ocena wniosków
V 2020 podpisanie umów grantowych
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb
VIII 2020 – XII 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów
IX 2020 – XII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE

***

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach projektu "Familijne LOWE" pragniemy poinformować, iż zakończona została realizacja zajęć w ramach projektu. W najbliższym czasie opublikowana zostanie informacja dotycząca harmonogramu zajęć w Lokalnych Ośrodkach w okresie trwałości projektu.

 

Grantobiorców zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia dla kadry merytorycznej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji:

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA GRANTOBIORCOM w projekcie Familijne LOWE

Dokumenty

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym dla szkół na utworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Wnioski o przyznanie grantu można składać do 5 marca 2020 r. do godziny 15:30.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin konkursu grantowego

Załącznik nr 1. Lista dotychczas utworzonych LOWE

Załącznik nr 2. Wniosek o przyznanie grantu

Załącznik nr 3. Model funkcjonowania LOWE na drugim etapie

Załącznik nr 4. Umowa o powierzenie grantu_uzupełniona

UWAGA! W dniu 04.02.2020 r. zmieniony został załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu tj. Umowa o powierzenie grantu. Ww. umowa została uzupełniona, zgodnie ze wskazaniami MEN, o zapisy dotyczące praw autorskich.

Poniżej pytania do konkursu grantowego wraz z odpowiedziami:

FAQ

FAQ 2

WYNIKI KONKURSU
W dniu 17.04.2020 zakończyliśmy ocenę wniosków. Zapraszamy do zapoznania się listą rankingową:

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

***

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach projektu "Familijne LOWE" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa odbiorców LOWE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa odbiorców LOWE w ramach projektu Familijne LOWE_v 2

zał. 1. Dokumentacja zgłoszeniowa odbiorców LOWE

zał. 2. Lista szkół_v 2.

 

Koordynator
Emilia Matuszak
[email protected]
tel. 512 031 679

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów