< Powrót do projektów

Fi_Fa_Fa-dziennikarstwo, film i fotografia Zakończony

Celem projektu jest promowanie aktywności uczniów Publicznej Szkoły nr 52 w Poznaniu, kształtowanie w uczniach aktywnej prospołecznej postawy poprzez przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie.

Okres realizacji: 01.09.2017-31.12.2017

Miejsce realizacji: Poznań

Środki finansowe: 16.924,00 zł

O projekcie

Projekt "Fi_Fa_Fa - dziennikarstwo, film i fotografia" polega na organizacji warsztatów dziennikarskich, filmowych, fotograficznych dla uczniów szkoły. Stworzone przez uczestników warsztatów materiały dziennikarskie będą dostępne na redagowanej przez nich stronie internetowej www.fifafa.pl

Projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki w szkołach "Bezpieczna +"

Okres realizacji: 01.09.2017-31.12.2017

Miejsce realizacji: Poznań

Środki finansowe: 16.924,00 zł

Dokumenty

Koordynator:
Marta Frąckowiak
tel. 501 981 159
m.frackowiak@familijny.pl