< Powrót do projektów

Familijne łąki kwietne Zakończony

Celem głównym projektu jest udział Fundacji w działaniach na rzecz ochrony pszczół i tworzeniu łąk kwietnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w 4 wrocławskich przedszkolach oraz przez utworzenie na ich ternach 4 łąk kwietnych.

O projekcie

W projekcie przewidziano warsztaty o tematyce edukacji ekologicznej, w tym:
-życie pszczół i ich znaczenie w środowisku,
-zapoznanie z produktami pszczelimi i ich powstawaniem,
-omówienie zasad zdrowego żywienia i właściwości odżywczych miodu,
-omówienie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami.

Utworzymy łąki kwietne na terenach 4 przedszkoli o łącznej powierzchni 938 m²

Okres realizacji: 1.03.2019 - 30.05.2019

Miejsce:
1. Przedszkole Marco Polo ul. Zatorska 11, Wrocław
2. Przedszkole Pitagoras ul. Piękna 56J, Wrocław
3. Przedszkole Magellan ul. Orla 3, Wrocław
4. Przedszkole Columbus ul. Zielna 42, Wrocław

Środki finansowe: 12 325,88 zł
w tym środki z WFOŚiGW: 8.314,88 zł

Dokumenty

Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.wroclaw.pl/

 

Koordynator

Iwona Golus
tel. 533 317 956