< Powrót do komunikatów

W sprawie uruchomienia opieki dla uczniów klas 1-3 w naszych Szkołach Podstawowych na terenie całej Polski od dnia 25.05.2020r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że nasze Szkoły Podstawowe na terenie całej Polski rozpoczną świadczenie opieki dla uczniów klas 1-3 od dnia 25.05.2020r.
Normy wyznaczone przez GIS i MEN nie są łatwym wyzwaniem zarówno ze względu na aspekt technicznego zapewnienia bezpieczeństwa jak również organizacji realnej opieki nad uczniami. W związku z tym zasady przyjmowania dzieci i opieki nad nimi dalekie są od warunków do jakich przyzwyczailiśmy się w okresie przed epidemią. Zdajemy sobie sprawę, że nie uda nam się zaspokoić wymagań i potrzeb wszystkich rodziców. Prosimy zatem o wyrozumiałość, elastyczność, a przede wszystkim o wsparcie i zrozumienie dla osób, które podejmą służbę opieki nad dziećmi dla dobra wszystkich.
Równocześnie informujemy, że Dyrektor Szkoły może podjąć indywidualną decyzję o nie otwieraniu placówki, w związku ze stwierdzonym brakiem zainteresowania przedmiotową opieką.
Dodatkowo informujemy, że w zakresie realizacji dydaktyki nasze Szkoły nadal będą realizować program tak jak dotychczas w trybie edukacji zdalnej.
z poważaniem,
Zarząd Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty