PolskiУкраїнська

Przekaż swój 1% i wspieraj terapię logopedyczną

Do szkół i przedszkoli Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty uczęszcza obecnie blisko 6 000 dzieci. Z niepokojem obserwujemy dane, które wskazują, że ponad 20% uczniów w naszych placówkach boryka się z trudnościami natury logopedycznej. Problemy te istotnie nasiliły się w ostatnim czasie.

Trwająca pandemia COVID-19 ma znaczący wpływ na pogorszenie się jakości mowy u dzieci. Izolacja przyczyniała się do konieczności rezygnacji z rozpoczętej terapii, zaniedbania ćwiczeń, czego skutkiem jest zanikanie wcześniej osiągniętych efektów i pogłębianie się problemów. W wielu przypadkach mówimy o dzieciach, które straciły dwa lata diagnozowania i terapii z powodu Covid-19.

Zaniedbane wady pogłębiają się, powodują problemy w nawiązywaniu relacji, potęgują wstydliwość, a nierzadko bywają także obiektem drwin i przykrości. Wczesna diagnoza, systematyczność i odpowiedni zakres ćwiczeń koordynowanych przez specjalistę, to klucz do osiągania pozytywnych oraz trwałych efektów w korygowaniu nieprawidłowej wymowy.

Jako organ prowadzący, wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych uczniów, chcemy wspierać ich edukację, a także odpowiadać na pojawiające i nasilające się problemy.

Dlatego też w roku 2022 fundusze pozyskane z odpisów 1% podatku dochodowego przeznaczymy na wsparcie zajęć oraz terapii logopedycznej w placówkach Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Przekaż 1% naszej organizacji
Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP przy współpracy z IWOP.

KRS 0000044866

W 2021 roku ponad 15 300 000 podatników w całej Polsce przekazało Organizacjom Pożytku Publicznego 1% podatku. Zebrano w ten sposób 972 737 620,42 zł. Oznacza to, że jeden podatnik przekazał średnio około 63 zł.

  • 1 statystyczny odpis to pakiet kart pracy do ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy
  • 5 odpisów to zestaw, składający się z jedenastu różnych atrakcyjnych dla dzieci pomocy dydaktycznych
  • 60 odpisów to profesjonalny pakiet multimedialny, który podniesie walory zajęć logopedycznych prowadzonych zdalnie

Twój 1% to realne wsparcie naszych działań

Jak można nas wesprzeć 1% podatku?

  • W deklaracji podatkowej PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 na portalu www.podatki.gov.pl wybierz z listy KRS i nazwę Organizacji Pożytku Publicznego: KRS 0000044866 Ogólnopolski Operator Oświaty.
  • Jeżeli wypełniasz tradycyjną deklarację podatkową, wpisz w odpowiedniej rubryce KRS i nazwę Organizacji Pożytku Publicznego: KRS 0000044866 Ogólnopolski Operator Oświaty.