Wzmocnienie Barcelos: promocja lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Wzmocnienie Barcelos: promocja lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Poznaniu poprzez przygotowanie i organizację mobilności edukacyjnych dla 11 uczniów do szkoły partnerskiej w Portugalii- Agrupamento de Escolas de Barcelos.

O projekcie

Główną tematyką przedsięwzięcia jest wielojęzyczność, turystyka i kultura regionu Barcelos. Uczestnicy poznają turystyczne aspekty miasta Barcelos, przeprowadzą ankiety odnośnie turystyki wśród mieszkańców. W celu poznania potencjału Barcelos uczestnicy mobilności będą robić zdjęcia, kręcić filmy, robić notatki podczas wycieczek po mieście. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do wspólnego wykonania przez międzynarodową grupę filmu promującego miasto Barcelos.

 

Udział w projekcie  podniesie lub poszerzy kompetencji uczniów w zakresie:

 • rozumienia i tworzenia informacji,
 • wielojęzyczności,
 • osobistym, społecznym i w zakresie uczenia się,
 • świadomości ekspresji kulturalnej,
 • umiejętności krytycznego myślenia,
 • korzystania z technologii,
 • poczucia sprawczości,
 • umiejętności negocjowania oraz planowania działań.

 

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023

Dofinansowanie: 62 616,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Cogito w Poznaniu
https://nlo-cogito.operator.edu.pl/

Szkoła partnerska: Agrupamento de Escolas de Barcelos
www.aebarcelos.pt

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

***

Barcelos amplified: promoting the local cultural and historical heritage

The project ”Strengthening Barcelos: promotion of local culture and cultural heritage” involves the implementation of mobility for 11 students from the Cogito Private Academic Secondary School in Poznan to a partner school in Portugal (Agrupamento de Escolas de Barcelos) in the period from 01/03/2023 to 30/06.2023 The aim of the project is to raise / broaden the competences of students in the field of:

 • understanding and creating information,
 • multilingualism,
 • personal, social and learning,
 • awareness of cultural expression,
 • critical thinking skills,
 • use of technology,
 • sense of agency,
 • skills in negotiating and planning activities.

Implementation: 1.03.2023-30.06.2023

Funds: 62 616,00 PLN

Lider:  Cogito Private Academic Secondary School in Poznan
https://nlo-cogito.operator.edu.pl/

Our Partner: Agrupamento de Escolas de Barcelos
www.aebarcelos.pt

Zrealizowano w terminie: 29.05.2023- 02.06.2023 (+2 dni na podróż).

Rezultatem jest wypracowanie wspólnych materiałów informacyjno-turystycznych, które zostały użyte do stworzenia filmów promujących miasto i region Barcelos. Uczniowie zrealizowali program, którego elementami było: poznanie placówki przyjmującej uczniów, udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych, współpraca z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej – warsztaty medialne, wycieczki edukacyjne, prezentacje, zajęcia poza formalne związane z historią Portugalii (w szczególności regionu Barcelos). Zajęcia integracyjne (w tym plenerowe), doświadczenia językowe (angielski, portugalski, polski). Podczas 5 dni mobilności uczniowie polscy i portugalscy zrealizowali wspólne aktywności z zakresu: informatyki, multimediów, etyki, kulturoznawstwa, języka polskiego, języka angielskiego i turystyki. Program wyjazdu był efektem rozwiniętej współpracy miedzy szkołami. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie motywacji do nauki, rozwój potencjału uczniów, poszerzenie ich horyzontów. Także nauczyciele oraz szkoła zyskała na realizacji przedsięwzięcia. Nauczyciele zdobyli cenne doświadczenie w pracy międzynarodowej, nawiązali kontakty, wymienili się dobrymi praktykami.

Zobacz i zakochaj się w Barcelos :)

1.https://www.canva.com/design/DAFnpx5qkHI/hYQzbeSpL9Nx2lKWw5c_7Q/watch?utm_content=DAFnpx5qkHI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

2.https://www.canva.com/design/DAFnp0683mc/FOfAorTfie_VrcEiL6pOCA/watch?utm_content=DAFnp0683mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

3.https://www.canva.com/design/DAFnp2Mrgbo/wy0zvEi5_P3PxBfD6uiRVQ/watch?utm_content=DAFnp2Mrgbo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

4.https://www.canva.com/design/DAFozjWBWPI/CPRwXeh9VSAhduoohNseGA/watch?utm_content=DAFozjWBWPI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

5.https://www.canva.com/design/DAFozoqAZgA/2qOeWlx6UR_IunpZAwPbdA/watch?utm_content=DAFozoqAZgA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

6.https://www.canva.com/design/DAFozsz8EsQ/HwqldaiiRZCf8X1YfqKWtQ/watch?utm_content=DAFozsz8EsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

7.https://www.canva.com/design/DAFoztB76rc/CWebJ3gQ9l38C9ltrEubkA/watch?utm_content=DAFoztB76rc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

8.https://www.canva.com/design/DAFozllr7bI/u91fpEuGLFdmZFP1ir3esA/watch?utm_content=DAFozllr7bI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

lub

https://www.facebook.com/watch/?v=258164536893352

Dokumenty

Koordynator projektu:
Dominika Zaskórska
[email protected]
tel. 533-825-950

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji