Uniwersytet Ludowy - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Uniwersytet Ludowy Zakończony

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie – nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Rezultaty pośrednie to:
– wzmocnienie potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki edukacyjnej oraz fundacji OOO, w ramach której zostanie powołany UL w Nakonowie,
– realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja w okresie 16 miesięcy realizacji projektu,
– zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji OOO na terenie wsi Nakonowo,
– wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności we wsi Nakonowo,
– budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic,
– zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji – poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu,
– zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu i planowanej trwałości w przyszłości na bazie prognozowanego zewnętrznego finansowania.

Rezultatami projektu dla społeczności lokalnej będą w szczególności:
– zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do osób dorosłych (18+),
– podniesienie kompetencji zarówno kluczowych (społecznych i obywatelskich, jak i zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności (u ok. 70% uczestników)

Projekt  jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

na lata 2020 – 2030

                                                                                                                                                             

O projekcie

Projekt jest współfinasowany z Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020-2030 Edycja 2020

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia ich jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Rezultaty pośrednie to:
- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki edukacyjnej oraz fundacji OOO, w ramach której zostanie powołany UL w Nakonowie,
- realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja w okresie 16 miesięcy realizacji projektu,
- zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji OOO na terenie wsi Nakonowo,
- wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności we wsi Nakonowo,
- budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic,
- zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji - poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu,
- zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu i planowanej trwałości w przyszłości na bazie prognozowanego zewnętrznego finansowania.

Rezultatami projektu dla społeczności lokalnej będą w szczególności:
- zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do osób dorosłych (18+),
- podniesienie kompetencji zarówno kluczowych (społecznych i obywatelskich, jak i zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności (u ok. 70% uczestników)

 

 

Dokumenty

LOGO KUJAWSIEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO W NAKONOWIE:


RAPORT Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Raport_UL


Harmonogram warsztatów dla Uczestników Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Harmonogram warsztatów na życzenie i prelekcji historycznych

Harmonogram warsztatów - Październik 2022

Harmonogram warsztatów - Czerwiec 2022

Harmonogram warsztatów - Maj 2022

Harmonogram warsztatów - Kwiecień 2022

Harmonogram warsztatów - Marzec 2022


Harmonogram szkoleń dla kadry Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Harmonogram szkoleń dla Kadry UL


Dokumenty rekrutacyjne Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zgoda na upublicznianie wizerunku

Dokumenty Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego:

1. Uchwała powołująca Kujawki Uniwersytet Ludowy w Nakonowie:

Uchwała

2. Regulamin udziału w projekcie:

Regulamin udziału w projekcie

3. Statut:

Statut

4.Program edukacyjno-wychowawczy:

Program edukacyjno-wychowawczy - UL w Nakonowie


Otwarcie Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie 17.12.2021

Plakat informacyjny

Media o nas:

 

Uniwersytet w małej wiosce? Oczywiście! - KUJAWY.INFO

https://www.kujawy.info/puls-miasta/kujawski-uniwersytet-ludowy-w-nakonowie/?fbclid=IwAR1-1Rcz78s0j3S6rVkS6iI8Ux2Awkd8zzj2OjBvvsTEDNLVt2J8uGDqutI

https://www.kujawy.info/puls-miasta/przedsmak-swiat-w-nakonowie/

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji