< Powrót do projektów

Uniwersytet Ludowy

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Rezultaty pośrednie to:
- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki edukacyjnej oraz fundacji OOO, w ramach której zostanie powołany UL w Nakonowie,
- realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja w okresie 16 miesięcy realizacji projektu,
- zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji OOO na terenie wsi Nakonowo,
- wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności we wsi Nakonowo,
- budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic,
- zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji - poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu,
- zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu i planowanej trwałości w przyszłości na bazie prognozowanego zewnętrznego finansowania.

Rezultatami projektu dla społeczności lokalnej będą w szczególności:
- zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do osób dorosłych (18+),
- podniesienie kompetencji zarówno kluczowych (społecznych i obywatelskich, jak i zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności (u ok. 70% uczestników)

Projekt  jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

na lata 2020 - 2030

                                                                                                                                                             

O projekcie

Projekt jest współfinasowany z Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020-2030 Edycja 2020

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia ich jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Rezultaty pośrednie to:
- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki edukacyjnej oraz fundacji OOO, w ramach której zostanie powołany UL w Nakonowie,
- realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja w okresie 16 miesięcy realizacji projektu,
- zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji OOO na terenie wsi Nakonowo,
- wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności we wsi Nakonowo,
- budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic,
- zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji - poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu,
- zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu i planowanej trwałości w przyszłości na bazie prognozowanego zewnętrznego finansowania.

Rezultatami projektu dla społeczności lokalnej będą w szczególności:
- zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do osób dorosłych (18+),
- podniesienie kompetencji zarówno kluczowych (społecznych i obywatelskich, jak i zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności (u ok. 70% uczestników)

 

 

Dokumenty