Uniwersytet Ludowy - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Uniwersytet Ludowy

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie – nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Rezultaty pośrednie to:
– wzmocnienie potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki edukacyjnej oraz fundacji OOO, w ramach której zostanie powołany UL w Nakonowie,
– realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja w okresie 16 miesięcy realizacji projektu,
– zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji OOO na terenie wsi Nakonowo,
– wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności we wsi Nakonowo,
– budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic,
– zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji – poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu,
– zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu i planowanej trwałości w przyszłości na bazie prognozowanego zewnętrznego finansowania.

Rezultatami projektu dla społeczności lokalnej będą w szczególności:
– zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do osób dorosłych (18+),
– podniesienie kompetencji zarówno kluczowych (społecznych i obywatelskich, jak i zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności (u ok. 70% uczestników)

Projekt  jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

na lata 2020 – 2030

                                                                                                                                                             

O projekcie

Projekt jest współfinasowany z Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020-2030 Edycja 2020

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia ich jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Głównym i najważniejszym celem projektu będzie powstanie Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie - nieformalnej instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki grundtvigiańskiej. Będzie to jedyna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego instytucja tego typu.

Rezultaty pośrednie to:
- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki edukacyjnej oraz fundacji OOO, w ramach której zostanie powołany UL w Nakonowie,
- realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja w okresie 16 miesięcy realizacji projektu,
- zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji OOO na terenie wsi Nakonowo,
- wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności we wsi Nakonowo,
- budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic,
- zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji - poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu,
- zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu i planowanej trwałości w przyszłości na bazie prognozowanego zewnętrznego finansowania.

Rezultatami projektu dla społeczności lokalnej będą w szczególności:
- zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do osób dorosłych (18+),
- podniesienie kompetencji zarówno kluczowych (społecznych i obywatelskich, jak i zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności (u ok. 70% uczestników)

 

 

Dokumenty

LOGO KUJAWSIEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO W NAKONOWIE:


RAPORT Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Raport_UL


Harmonogram warsztatów dla Uczestników Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Harmonogram warsztatów na życzenie i prelekcji historycznych

Harmonogram warsztatów - Październik 2022

Harmonogram warsztatów - Czerwiec 2022

Harmonogram warsztatów - Maj 2022

Harmonogram warsztatów - Kwiecień 2022

Harmonogram warsztatów - Marzec 2022


Harmonogram szkoleń dla kadry Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Harmonogram szkoleń dla Kadry UL


Dokumenty rekrutacyjne Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zgoda na upublicznianie wizerunku

Dokumenty Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego:

1. Uchwała powołująca Kujawki Uniwersytet Ludowy w Nakonowie:

Uchwała

2. Regulamin udziału w projekcie:

Regulamin udziału w projekcie

3. Statut:

Statut

4.Program edukacyjno-wychowawczy:

Program edukacyjno-wychowawczy - UL w Nakonowie


Otwarcie Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie 17.12.2021

Plakat informacyjny

Media o nas:

 

Uniwersytet w małej wiosce? Oczywiście! - KUJAWY.INFO

https://www.kujawy.info/puls-miasta/kujawski-uniwersytet-ludowy-w-nakonowie/?fbclid=IwAR1-1Rcz78s0j3S6rVkS6iI8Ux2Awkd8zzj2OjBvvsTEDNLVt2J8uGDqutI

https://www.kujawy.info/puls-miasta/przedsmak-swiat-w-nakonowie/

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów