STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy - mobilności Leonardo - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
 • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
 • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy – mobilności Leonardo Zakończony

W ramach projektu uczniowie wrocławskiego Leonardo odbyli dwie podróże do Turynu gdzie wraz uczniami tamtejszej szkoły I.I.S. Primo Levi wspólnie stworzyli filmy poklatkowe w tematyce cyberprzemocy i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Pracując wspólnie nad projektami animacji rozwijali m.in. kompetencje osobiste,  językowe, cyfrowe i kulturowe.

 

O projekcie

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 • kompetencji językowych,
 • kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się,
 • kompetencji cyfrowych,
 • kompetencji w zakresie wielojęzyczności,
 • kompetencji obywatelskich,
 • kompetencji w zakresie wzmacniania świadomości i ekspresji kulturalnej

26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Leonardo we Wrocławiu dzięki organizacji mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły partnerskiej we Włoszech w okresie 1.06 - 30.11.2022 r.

Motywem przewodnim projektu jest hasło ”Stop mowie nienawiści i cyberprzemocy”. Agresja i przemoc rówieśnicza w dzisiejszych bardzo często przejawia się w cyberprzemocy i mowie nienawiści. Zjawisko to powoduje, że wśród użytkowników Internetu (czyli większości społeczeństwa, w tym zwłaszcza dzieci - uczniów szkół) panuje coraz większe znieczulenie na

tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętności. Wykorzystanie TIK stwarza możliwości szybkiego pozyskiwania wiadomości, dostarcza narzędzi pracy pomocne w nauce i pracy, ale niesie również zagrożenia. Bezpieczeństwo w Internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych jest jednym z podstawowych wytycznych ujętych w planach profilaktyczno-wychowawczych obydwu placówek. Motyw przewodni projektu

jest zatem uniwersalny. To problem globalny, któremu należy przeciwdziałać. Wspólny i aktualny dla obydwu krajów i uczniów problem zw. z mową nienawiści i cyberprzemocą stanowi dla uczniów motywacje˛ do współpracy i wzajemnej nauki. Aby uatrakcyjnić sposób przyswajania wiedzy oraz wpłynąć na atrakcyjność programu edukacyjnego w projekcie zaplanowano wykorzystanie mediów i TIK - tj. stworzenie filmu edukacyjnego metodą poklatkową.

Kluczowym działaniem w projekcie są 2 mobilności do Turynu, w czasie której uczniowie będą: pracować metodą projektową podczas warsztatów narracji wizualnej> Wspólnie z uczniami włoskimi stworzą film poklatkowy o tej ważnej społecznie tematyce.

Uczestnikami projektu są uczniowie uczęszczający do klas VI-VIII ze strony polskiej oraz uczniowie włoscy w zbliżonym wieku.

Rezultaty:

Filmy: Stop cyberprzemocy i mowie nienawiści. Uczniowie samodzielnie zrealizują˛ film - od scenariusza, po scenografię, dobór/tworzenie postaci, wykonanie rekwizytów itp. Uczniowie będą uczestniczyli również w postprodukcji, w czasie której zostanie zmontowany film oraz dobrany podkład muzyczny (przy wsparciu kadry nauczycielskiej/ trenerów

Obejrzyj:

https://spleonardo-wroclaw.operator.edu.pl/stop-mowie-nienawisci-i-cyberprzemocy-mobilnosci-leonardo/

 

Termin realizacji: 1.06.2022-30.11.2022

Dofinansowanie: 149 554,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Leonardo we Wrocławiu

Szkoła partnerska: I.I.S. Primo Levi w Turynie

https://www.istitutoprimolevi.edu.it

 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów