STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy - mobilności Leonardo - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy – mobilności Leonardo Zakończony

W ramach projektu uczniowie wrocławskiego Leonardo odbyli dwie podróże do Turynu gdzie wraz uczniami tamtejszej szkoły I.I.S. Primo Levi wspólnie stworzyli filmy poklatkowe w tematyce cyberprzemocy i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Pracując wspólnie nad projektami animacji rozwijali m.in. kompetencje osobiste,  językowe, cyfrowe i kulturowe.

 

O projekcie

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych:

  • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
  • kompetencji językowych,
  • kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się,
  • kompetencji cyfrowych,
  • kompetencji w zakresie wielojęzyczności,
  • kompetencji obywatelskich,
  • kompetencji w zakresie wzmacniania świadomości i ekspresji kulturalnej

26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Leonardo we Wrocławiu dzięki organizacji mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły partnerskiej we Włoszech w okresie 1.06 - 30.11.2022 r.

Motywem przewodnim projektu jest hasło ”Stop mowie nienawiści i cyberprzemocy”. Agresja i przemoc rówieśnicza w dzisiejszych bardzo często przejawia się w cyberprzemocy i mowie nienawiści. Zjawisko to powoduje, że wśród użytkowników Internetu (czyli większości społeczeństwa, w tym zwłaszcza dzieci - uczniów szkół) panuje coraz większe znieczulenie na

tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętności. Wykorzystanie TIK stwarza możliwości szybkiego pozyskiwania wiadomości, dostarcza narzędzi pracy pomocne w nauce i pracy, ale niesie również zagrożenia. Bezpieczeństwo w Internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych jest jednym z podstawowych wytycznych ujętych w planach profilaktyczno-wychowawczych obydwu placówek. Motyw przewodni projektu

jest zatem uniwersalny. To problem globalny, któremu należy przeciwdziałać. Wspólny i aktualny dla obydwu krajów i uczniów problem zw. z mową nienawiści i cyberprzemocą stanowi dla uczniów motywacje˛ do współpracy i wzajemnej nauki. Aby uatrakcyjnić sposób przyswajania wiedzy oraz wpłynąć na atrakcyjność programu edukacyjnego w projekcie zaplanowano wykorzystanie mediów i TIK - tj. stworzenie filmu edukacyjnego metodą poklatkową.

Kluczowym działaniem w projekcie są 2 mobilności do Turynu, w czasie której uczniowie będą: pracować metodą projektową podczas warsztatów narracji wizualnej> Wspólnie z uczniami włoskimi stworzą film poklatkowy o tej ważnej społecznie tematyce.

Uczestnikami projektu są uczniowie uczęszczający do klas VI-VIII ze strony polskiej oraz uczniowie włoscy w zbliżonym wieku.

Rezultaty:

Filmy: Stop cyberprzemocy i mowie nienawiści. Uczniowie samodzielnie zrealizują˛ film - od scenariusza, po scenografię, dobór/tworzenie postaci, wykonanie rekwizytów itp. Uczniowie będą uczestniczyli również w postprodukcji, w czasie której zostanie zmontowany film oraz dobrany podkład muzyczny (przy wsparciu kadry nauczycielskiej/ trenerów

Obejrzyj:

https://spleonardo-wroclaw.operator.edu.pl/stop-mowie-nienawisci-i-cyberprzemocy-mobilnosci-leonardo/

 

Termin realizacji: 1.06.2022-30.11.2022

Dofinansowanie: 149 554,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Leonardo we Wrocławiu

Szkoła partnerska: I.I.S. Primo Levi w Turynie

https://www.istitutoprimolevi.edu.it

 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

25zł 50zł 100zł dowolna kwota

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Fundacja Orlen Fundacja KPMG Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl Mammutico GG Gadu Gadu Fundacja Orange Merck Dołącz do Partnerów fundacji
#MAMYNATORADĘ! Zajrzyj do Wirtualnej Poradni Pedagogicznej