STEAM buduje TEAM - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

STEAM buduje TEAM

Celem głównym jest realizacja wyjazdu uczniów z klas VI-VIII ze szkoły Marco Polo na Litwę. Wspólnie 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Litwy przez 5 dni będzie pracować nad wzrostem kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych i cyfrowych.

O projekcie

Tematem przewodnim projektu jest STEAM - edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologie, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu. Wartością dodaną do tej tematyki głównej jest włączenie działań na poziomie międzynarodowym i międzykulturowym, ponieważ działania te będą realizowane w grupie uczniów z dwóch krajów, co dodatkowo będzie wspierać kompetencje językowe.

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023

Dofinansowanie: 90 584,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo we Wrocławiu: https://spmarcopolo-wroclaw.operator.edu.pl/

Szkoła partnerska: Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazija: http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

***

STEAM initiates TEAM

International project carried out by the Public School Basic Marco Polo in Wrocław in partnership with the lithuanian school- Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazja.

The main goal of the project is to implement a transnational one mobility of students from grades VI-VIII from Marco Polo school in Wrocław. 20 students from Poland and 20 students from Lithuania will take part in the project. The main theme of the project is STEAM. The aim of the project is to increase students’ competences in understanding and creating information, in terms of multilingualism, personal and digital competences.

Podsumowanie:
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i zrealizowano kolejno:
-działania informacyjne w szkole,
- rekrutację uczestników,
- zajęcia przygotowujące do mobilności (22 godziny zegarowe dla każdego ucznia),
- 5-dniową mobilność uczniów w terminie: 05.06-09.06.2023 (+2 dni na podróż)
- ewaluację uczestników
- działania upowszechniające.
W trakcie mobilność uczniowie polscy i litewscy wspólnie realizowali lekcje j. angielskiego z ICT, zajęcia matematyczne, warsztaty kulturalne i integracyjne. Poznawali kraj i jego kulturę na wspólnych wycieczkach, cały czas oscylując wokół tematu przewodniego. Pracowali indywidualnie, w parach lub grupach międzynarodowych. Zastosowano metody edukacji formalnej i poza formalnej.
Rezultatami twardymi: 20 mobilność, sprawozdanie/raport z prezentacją dobrych praktyk oraz 40 certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie uczniów z Polski i Litwy.
Rezultaty miękkie: przełamanie bariery językowej i kulturowej, wzrost kompetencji kluczowych u uczestników, nowe przyjaźnie, nawiązanie i rozwiniecie współpracy międzynarodowej i międzyszkolnej, zdobycie nowych doświadczeń pedagogicznych i edukacyjnych.
Upowszechniono rezultaty projektu i korzyści płynące z realizacji ponadnarodowych mobilności wśród uczniów, nauczycieli, szkół, rodziców i społeczności lokalnej.

Koordynator projektu:
Dominika Zaskórska
[email protected]
tel. 533-825-950

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji