STEAM buduje TEAM - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

STEAM buduje TEAM

Celem głównym jest realizacja wyjazdu uczniów z klas VI-VIII ze szkoły Marco Polo na Litwę. Wspólnie 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Litwy przez 5 dni będzie pracować nad wzrostem kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych i cyfrowych.

O projekcie

Tematem przewodnim projektu jest STEAM - edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologie, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu. Wartością dodaną do tej tematyki głównej jest włączenie działań na poziomie międzynarodowym i międzykulturowym, ponieważ działania te będą realizowane w grupie uczniów z dwóch krajów, co dodatkowo będzie wspierać kompetencje językowe.

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023

Dofinansowanie: 90 584,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo we Wrocławiu: https://spmarcopolo-wroclaw.operator.edu.pl/

Szkoła partnerska: Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazija: http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

***

STEAM initiates TEAM

International project carried out by the Public School Basic Marco Polo in Wrocław in partnership with the lithuanian school- Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazja.

The main goal of the project is to implement a transnational one mobility of students from grades VI-VIII from Marco Polo school in Wrocław. 20 students from Poland and 20 students from Lithuania will take part in the project. The main theme of the project is STEAM. The aim of the project is to increase students’ competences in understanding and creating information, in terms of multilingualism, personal and digital competences.

Dokumenty

Koordynator projektu:
Dominika Zaskórska
[email protected]
tel. 533-825-950

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów