< Powrót do projektów

SP Nakonowo – Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji Zakończony

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, mieszkańców Nakonowa oraz sąsiadujących miejscowości w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej i prowadzenie w nim działań szkoleniowych.

O projekcie

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób dorosłych tworzących społeczność lokalną, w tym rodziców uczniów szkoły NSP Galileo w Nakonowie. Projekt zakłada aktywizację edukacyjno-kulturalną w utworzonym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji (LOWE). W ofercie ośrodka pojawią się warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje oraz spotkania międzypokoleniowe i integracyjne dla społeczności lokalnej.

Okres realizacji: 13.10.2017-31.03.2018

Miejsce realizacji: Nakonowo

Środki finansowe: 196 000,00 zł

Grantodawca: Politechnika Wrocławska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem

Dokumenty

Koordynator:
Joanna Malinowska
tel. 533 335 391
j.malinowska@famiijny.pl