< Powrót do projektów

Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku

Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku

O projekcie

Realizację projektu zaplanowano od 01.06.2020 r. do 31.08.2021 r. Projekt realizowany będzie przez 15 miesięcy, a zajęcia dodatkowe dla dzieci w
przedszkolu Rubi prowadzone będą przez 12 miesięcy. Grupę docelową projektu stanowi 75 dzieci uczęszczających do PP Rubi oraz 4 nauczycieli edukacji
przedszkolnej w PP Rubi. Projekt jest DOFINANSOWANy W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Okres realizacji: 01.06.2020 - 31.08.2021
Dofinansowanie:  308 876,25 zł

Dokumenty

Koordynator:
Irena Maciura, tel.533 319 206
i.maciura@operator.edu.pl