< Powrót do projektów

Widok dziecięcej ręki rysującej kredką na kartce obok stoi słoik z kredkami

Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 150 miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu. Dostosowany i doposażony lokal oraz zatrudniona kadra pedagogiczna zapewni bieżące funkcjonowanie placówki w ramach projektu do 31.08.2019 r.

Okres realizacji: 24.06.2019r. - 31.08.2020r

Dofinansowanie: 1 715 092,26 zł
Wartość projektu: 2 017 755,60 zł

Partner projektu:
INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF Sp. Z o.o. sp. k.

O projekcie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- dostosowanie lokalu na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych,
- wyposażenie lokalu w meble, urządzenia, pomoce dydaktyczne sprzęt oraz zabawki,
- zapewnienie działalności bieżącej nowo powstałych miejsc przedszkolnych przez 12 miesięcy,
- realizację zajęć dodatkowych dla dzieci przez 12 miesięcy,
- podwyższenie kompetencji 6 nauczycieli z zakresu wykonywanej pracy i pedagogiki specjalnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w oparciu o ramy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

 

Przedszkole Mała Biedronka nr 195 w Poznaniu
ul. Główna 42, 61-011 Poznań

tel. 513 067 579
e-mail: malabiedronka@familijny.pl

Dyrektor Przedszkola
Dyrektor Julia Bock

telefon: 501 670 183
adres e-mail: j.bock@operator.edu.pl

Koordynator sieci przedszkoli
Marta Kaczmarek
telefon: 501 669 896
mail: m.kaczmarek@operator.edu.pl

Koordynator Projektu
Barbara Jurga-Szlempo
telefon: 533 335 847
mail: b.jurga@operator.edu.pl