< Powrót do projektów

Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych – modern methods of activating adult people

Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych – modern methods of activating adult people

O projekcie

Projekt zakłada poszerzenie projektu standardowego tj. projektu "Familijne LOWE" o komponent międzynarodowy - zakłada poznanie nowych metod pracy i zdobycie nowych kompetencji przez Lidera i Partnerów projektu standardowego dzięki współpracy z partnerem międzynarodowym. Wypracowane zostaną nowe rozwiązania dotyczące aktywizacji osób dorosłych, które przekazane zostaną podmiotom prowadzącym Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w ramach projektu standardowego.
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty

Koordynator:
Emilia Matuszek, tel. 512 031 679,
e.matuszek@operator.edu.pl