< Powrót do projektów

Nasze Ekologiczne Pracownie-Przystań Łódź

Nasze Ekologiczne Pracownie

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZYSTAŃ W ŁODZI

O projekcie

Projekt polega na utworzenie punktu dydaktycznego tzw. ekologiczna pracownia. Pomysł na stworzenie tak wyjątkowego miejsca wyniknął z potrzeb szkoły, która chce zaoferować swoim uczniom ciekawe, praktyczne i nowatorskie rozwiązania edukacyjne dla nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Stworzenie pracowni ekologicznej bazuje na możliwościach jej praktycznego i wielozadaniowego wykorzystania do celów kształcenia ogólnego przedmiotów przyrodniczych w tym:

  • Dbanie przez ucznia o środowisko naturalne oraz najbliższe otoczenie lokalnie ja i globalnie,
  • Kształtowanie w uczniu wartości, postaw i przekonań światopoglądowych na temat EKOLOGII,
  • Rozwój potrzeb, motywacji i zainteresowań poznawczych, społecznych, estetycznych i przyrodniczych,
  • Wdrożenie do samokształcenia i pracy nad sobą przez całe życie wobec zmieniającego się świata w oparciu o działalność w zakresie ochrony środowiska.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” https://www.wfosigw.lodz.pl

Blok tematyczny: Polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.

Całkowita wartość projektu: 53 541,00 zł

Dofinansowanie: 48 570,00 zł

Wnioskodawca/Lider projektu:
     

 

Dokumenty

Koordynator:

Iwona Golus
tel. 533-317-956
[email protected]

Katarzyna Jasik
tel. 533 330 761
[email protected]