< Powrót do projektów

Mobilność kadry edukacji szkolnej Zakończony

Celem głównym projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej - projekty 2016-2017 jest wzrost kompetencji językowych nauczycieli placówek biorących udział w projekcie, poprzez udział w szkoleniach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie.
Cele szczegółowe projektu:
-doskonalenie rozwoju zawodowego i osobistego kadry oraz zwiększenie ich konkurencyjności na europejskim rynku pracy poprzez zdobyte kompetencje i umiejętności podczas szkoleń językowych,
-wzrost poziomu wiedzy i znajomości innych kultur krajów europejskich kadry szkoły, wzrost poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości poprzez wyjazd zagraniczny,
-wzrost jakości nauki języka angielskiego w placówce dzięki wykwalifikowanej kadrze poprzez zdobyte kompetencje językowe pracowników na szkoleniach,
-wzrost jakości programu edukacyjnego poprzez wprowadzenie innowacyjności jaką jest dwujęzyczność placówki, możliwa do wprowadzenia dzięki zdobytym umiejętnościom na szkoleniach językowych,
-wzrost konkurencyjności placóki na tle pozostałych placówek oświatowych w mieście,
-wzrost atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru placówki, która odpowiada na rosnące potrzeby europejskich obywateli.

Okres realizacji:
01.09.2017-31.12.2017
15.11.2016 – 14.12.2017
Miejsce:
- Poznań
- Wrocław
- Gdańsk

Środki finansowe:
Łączna wartość 7 projektów: 442.230,53 zł

O projekcie

Projekty w placówkach Fundacji Familijny Poznań:

Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Guliwer we Wrocławiu
- 7 uczestników mobilności
- wartość projektu: 77 710,55 zł
Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu
- 6 uczestników mobilności
- wartość projektu: 66405,74 zł
Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej Cogoto w Poznaniu
- 8 uczestników mobilności
- wartość projektu: 89015,37 zł
Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Cogoto w Poznaniu
- 4 uczestników mobilności
- wartość projektu: 43796,10 zł
Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Wesoła Pszczółka
- 6 uczestników mobilności
- wartość projektu: 66405,74 zł
Dwujęzyczna kadra w Niepublicznym Przedszkolu Familijne Ranczo w Poznaniu
- 4 uczestników mobilności
- wartość projektu: 43796,1 zł
Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku
- 6 uczestników mobilności
- wartość projektu: 66405,74 zł

Dokumenty

Dostępne na stronach poszczególnych placówek

Koordynatorzy:
Marta Frąckowiak
tel. 501 981 159
m.frackowiak@familijny.pl

Dominika Ostafin
tel. 501 670 187
d.ostafin@famiijny.pl