Młodzi programiści - nowe technologie w szkołach! - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Młodzi programiści – nowe technologie w szkołach!

Projekt jest realizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach we współpracy z Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” z Mangalii w Rumunii. W projekcie weźmie udział 17 uczniów oraz 3 nauczycieli z placówki w Rękusach.

O projekcie

Celem projektu jest rozwój oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich, kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Program mobilności skupia się na nowych technologiach w procesie nauczania, na poznaniu tradycji polskich i rumuńskich, nauce języka angielskiego oraz podstawowych zwrotów w języku polskim, rumuńskim, realizacji zajęć z wykorzystaniem metody projektu w szkole, w tym warsztatów naukowo-technicznych oraz wspólnych zajęć pozaszkolnych. Działania projektowe  będą połączone z codziennymi działaniami szkoły i programami nauczania poszczególnych przedmiotów uczniów biorących udział w mobilności.

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023

Dofinansowanie: 79 028,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach www.rekusy.operator.edu.pl

Szkoła partnerska: Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” Mangalia www.sc2mang.org

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

***

The project ”Young programmers - new technologies in schools” will be implemented by Private School Basic the name of the rotamaster Witold Pilecki in Rękusy in cooperation with the Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” Mangalia, Romania. 17 students and 3 teachers from the primary school in Rękusy and about 17 students and 3 teachers from the institution in Romania will take part in the project. Students will be 11 and 14 years of age. The aim of the project is to develop and strengthen the key competences in the areas of: understanding and creating information, multilingualism, mathematical competences and competences in the field of natural sciences, technology and engineering, digital competences, personal, social and learning competences, civic competences, in the field of cultural awareness and expression.

The mobility program focuses on new technologies in the teaching process, on learning Polish and Romanian traditions, learning English and basic phrases in Polish and Romanian, conducting classes using the project method at school, including scientific and technical workshops and joint extracurricular activities. Project activities will be combined with the daily activities of the school and the curricula of individual subjects of the students participating in the project.

Dokumenty

Koordynator projektu:
Dominika Zaskórska
[email protected]
tel. 533-825-950

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów