Młodzi programiści - nowe technologie w szkołach! - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Młodzi programiści – nowe technologie w szkołach! Zakończony

Projekt jest realizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach we współpracy z Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” z Mangalii w Rumunii. W projekcie weźmie udział 17 uczniów oraz 3 nauczycieli z placówki w Rękusach.

O projekcie

Celem projektu jest rozwój oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich, kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Program mobilności skupia się na nowych technologiach w procesie nauczania, na poznaniu tradycji polskich i rumuńskich, nauce języka angielskiego oraz podstawowych zwrotów w języku polskim, rumuńskim, realizacji zajęć z wykorzystaniem metody projektu w szkole, w tym warsztatów naukowo-technicznych oraz wspólnych zajęć pozaszkolnych. Działania projektowe  będą połączone z codziennymi działaniami szkoły i programami nauczania poszczególnych przedmiotów uczniów biorących udział w mobilności.

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023

Dofinansowanie: 79 028,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach www.rekusy.operator.edu.pl

Szkoła partnerska: Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” Mangalia www.sc2mang.org

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

***

The project ”Young programmers - new technologies in schools” will be implemented by Private School Basic the name of the rotamaster Witold Pilecki in Rękusy in cooperation with the Scoala Gimnaziala ”Sf. Andrei” Mangalia, Romania. 17 students and 3 teachers from the primary school in Rękusy and about 17 students and 3 teachers from the institution in Romania will take part in the project. Students will be 11 and 14 years of age. The aim of the project is to develop and strengthen the key competences in the areas of: understanding and creating information, multilingualism, mathematical competences and competences in the field of natural sciences, technology and engineering, digital competences, personal, social and learning competences, civic competences, in the field of cultural awareness and expression.

The mobility program focuses on new technologies in the teaching process, on learning Polish and Romanian traditions, learning English and basic phrases in Polish and Romanian, conducting classes using the project method at school, including scientific and technical workshops and joint extracurricular activities. Project activities will be combined with the daily activities of the school and the curricula of individual subjects of the students participating in the project.

Podsumowanie:

Program mobilności został wspólnie ustalony podczas kilku wideokonferencji i za pośrednictwem poczty e-mail. Szkoła w Rękusach zadbała o promocję i rekrutację. Komisja rekrutacyjna wsparła udział uczniów z mniejszymi szansami. Wszyscy zakwalifikowani wzięli udział w zajęciach przygotowawczych z zakresu j. angielskiego i warsztacie dot. kultury i kraju mobilności (łącznie 20 godz./osobę). Na wyjeździe, który odbył się w dniach 28.05-03.06.2023 (5 dni działań merytorycznych +2 dni na podróż) grupie 17 uczniów i uczennic towarzyszyło 3 opiekunów (nauczyciel informatyki, historii i pedagog). Każdego dnia zajęcia trwały min. 6-7 godzin zegarowych. Zastosowano metody edukacji formalnej i poza formalnej. Przez cały okres realizacji uczniowie z opiekunami promowali projekt zamieszczając relacje w mediach społecznościowych szkoły. Po powrocie chętnie dzielili się wrażeniami. Cieszyli się, że udało się im przełamać barierę językową, poznać nową kulturę, zdobyć nowe międzynarodowe znajomości i zacieśnić więzy z kolegami i koleżankami ze szkoły.  Upowszechnianie rezultatów skierowane jest do uczniów i nauczycieli, rodziców, oraz innych szkół organu prowadzącego OOO. Jako rezultaty powstał materiał dot. mobilności stworzony przez uczestników i nauczycieli, zdobyte certyfikaty, odbyte prezentacje. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie kompetencji, wzrost wiedzy, umiejętności i zdobycie doświadczeń międzynarodowej współpracy wśród uczniów, nauczycieli i tym samym szkoły.
Zobacz: https://youtu.be/e3-4hbPx5go 

Young programmers - new technologies in schools_prezentacja

Koordynator projektu:
Dominika Zaskórska
[email protected]
tel. 533-825-950

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

25zł 50zł 100zł dowolna kwota

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Fundacja Orlen Fundacja KPMG Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl Mammutico GG Gadu Gadu Fundacja Orange Merck Dołącz do Partnerów fundacji
#MAMYNATORADĘ! Zajrzyj do Wirtualnej Poradni Pedagogicznej