< Powrót do projektów

Mały człowiek – duże perspektywy Zakończony

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej PSP Marco Polo o dodatkowe zajęcia dydaktyczne przez dwa lata szkolne oraz wsparcie nauczycieli w kreowaniu zajęć dydaktycznych odpowiadających na potrzeby dzieci.

Okres realizacji:  1.08.2017-30.06.2019

Miejsce realizacji: Wrocław

Środki finansowe:  618.108,20 zł

O projekcie

Wsparcie polega na objęciu zajęciami dodatkowymi uczniów PSP Marco Polo oraz szkoleniami specjalistycznymi niezbędnymi do ich przeprowadzenia 4 nauczycieli PSP Marco Polo.
W ofercie są:
- Zajęcia z Robotyki
- Zajęcia "Z Numiconem za pan brat"
- Zajęcia przyrodnicze „Co słonko widziało”
- Zajęcia matematyczne „LEGO, COGITO, AGO”
- Zajęcia „Walka z agresją”
- Zajęcia terapeutyczne Biofeedback
- Spotkania Kubu reportera
- Turnieje szachowe

Szkolenia specjalistyczne dla kadry w zakresie:
- Robotyki
- Biofeedback

 

Dokumenty

Zobacz tutaj

 

Koordynator:

Iwona Golus
tel. 533 317 956
i.golus@familijny.pl