< Powrót do projektów

Leodzieci w sieci Zakończony

Celem projektu jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci, wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w Internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online.

Okres realizacji: 01.09.2017-31.12.2017

Miejsce realizacji: Gdańsk

Środki finansowe: 8.160,00 zł

 

O projekcie

Projekt "Leodzieci w sieci" to inicjatywa pedagogów szkoły Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku adresowana zarówno do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Zaplanowane w projekcie działania mają charakter edukacyjny i uświadamiający zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, szczególnie wobec obserwowanej swobody czytania i ściągania treści z sieci. W ramach projektu przewidziano szkolenia dla rady pedagogicznej, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, spotkań dla rodziców, spotkania z policjantem oraz zorganizowanie "Dnia bezpiecznego Internetu".

Projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki w szkołach "Bezpieczna +"

 

Dokumenty

Koordynator:
Marta Frąckowiak
tel. 501 981 159
m.frackowiak@familijny.pl