PolskiУкраїнська

< Powrót do projektów

We are the furture (Jesteśmy przyszłością)

 

Projekt jest szansą dla uczniów klas VI-VIII PSP nr 29 w Gdańsku na odbycie edukacyjnej przygody w ramach podróży do partnerskiej szkoły w Arrecife na Wyspach Kanaryjskich. 

O projekcie

Projekt ponadnarodowej mobilności uczniów „Jesteśmy przyszłością” realizowany jest przez PSP nr 29 Leonardo w Gdańsku z hiszpańską szkołą IES Cesar Manrique z miasta Arrecife (Wyspy Kanaryjskie).

W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 40 uczniów – 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Hiszpanii.

Celem projektu jest:
• Rozwój kompetencji wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
• Rozwój współpracy polsko-hiszpańskiej.
• Wzmocnienie wizerunku szkoły oraz budowanie europejskiego konterfektu szkoły.
• Wzajemna wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w kontekście uczenia się międzykulturowego, współpracy zagranicznej, realizacji międzynarodowych inicjatyw edukacyjno-rozwojowych i wspierania uczniów w rozwoju edukacyjnym i życiowym.
• Podjęcie tematyki zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:
· rekrutacja uczniów
·  wizyta przygotowawcza 2 opiekunów
· przygotowanie uczniów do mobilności w formie warsztatów
· 2 mobilności dla łącznie 20 uczniów (7-dniowe wyjazdy w tym 5 dni merytorycznych, a 2 dni przeznaczone na podróż)
· ewaluacja projektu
· promocja i upowszechnianie rezultatów

W ramach mobilności uczniowie będą realizować wspólne lekcje, warsztaty, gry i zajęcia outdoorowe. Językami roboczymi mobilności będą: język angielski i język hiszpański.

Tematyka wspólnych zajęć dotyczy ekologii w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz kontekst uczenia się międzykulturowego.

Termin realizacji: 1.09.2021-31.08.2022

Dofinansowanie: 141 264,00 PLN

Partner: IES Cesar Manrique

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokumenty

Koordynator projektu
Dominika Oskierko
[email protected]
tel. 501 670 187