< Powrót do projektów

Fińskie podwórko przyrody w Cogito – Finnish science yard in Cogito

Projekt zakłada poprawę jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych poprzez transfer metody pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińska szkołą.

Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.12.2020
Miejsce realizacji:  Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, ul. Sierakowska 23
Środki finansowe: 94 800 zł
Partner projektu: Rauman Freinetkoulu, Finlandia

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności 9 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito a także poprawa jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych, co wpłynie na rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych, poprzez transfer metody pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińska szkołą.

Dokumenty

Koordynator:
Barbara Jurga -Szlempo
tel. 533 335 847
b.jurga@operator.edu.pl