PolskiУкраїнська

< Powrót do projektów

English classes – mobility in Austria

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację wspólnego projektu edukacyjnego przez uczniów Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań z uczniami partnerskiej szkoły austriackiej w Wels w ramach dwóch mobilności.

***

The aim of the project is to develop the key competences of the students of the Kornelówka-Przystań Primary School thanks to the implementation of 2 mobilities to the partner school /implementation of an international education program by 2 groups of students in Austria.

O projekcie

Realizacja mobilności będzie miała bezpośredni wpływ na doskonalenie kompetencji kluczowych. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą zawierały elementy edukacyjne z zakresu m.in.: nauki j. angielskiego, informatyki, geografii/ przyrody, matematyki. Projekt edukacyjny będzie realizowany zgodnie z koncepcją Planu Daltońskiego, tj. opierać się będzie na czterech filarach: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, refleksja. Hasłem przewodnim zajęć będzie ”wspólna lekcja języka angielskiego”.

Celem będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak:

- rozumienie i tworzenie informacji
- wielojęzyczność
- kompetencje cyfrowe
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
- kompetencje obywatelskie
- przedsiębiorczość
- świadomość i ekspresja kulturalna
- kompetencje matematyczne
- kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

Termin realizacji: 18.04.2022-17.10.2022
Dofinansowanie: 125 606,00 PLN

Szkoła partnerska:
https://www.ms6wels.at

 

Dokumenty