Edukacja włączająca - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

  • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
  • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Edukacja włączająca

Przedsięwzięcie grantowe, w ramach którego przewidziano zatrudnienie w placówkach szkolnych i przedszkolnych asystentów dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

O projekcie

W dn. 07.07.2022 r. rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pt. „Edukacja włączająca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Pileckiego oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Rękusach, Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie prowadzonych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty – pilotaż ASPE”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie dzieci/ uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poprawa ich codziennego funkcjonowania w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Pileckiego w Rękusach, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Rękusach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 w Gdańsku oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Galileo” Nr 1 w Nakonowie.

W placówkach, w których realizowane jest przedsięwzięcie, zostanie zatrudnionych łącznie 4 asystentów dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparciem zostanie objętych 4 dzieci uczęszczających do ww. placówek.

Przedsięwzięcie pozwoli na lepsze włączenie dzieci w środowisko szkoły/ przedszkola, rozwój dzieci, zwiększenie ich samodzielności i poczucia własnej wartości oraz aktywniejsze uczestnictwo w zajęciach.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 07.07.2022 – 31.05.2023.

Wartość przyznanego grantu wynosi: 119 300,80 zł.

Dokumenty

 

Koordynator
Emilia Matuszak
[email protected]
tel. 512 031 679

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów