< Powrót do projektów

Wielcy Mistrzowie Zakończony

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 LEONARDO w Gdańsku.

Cele szczegółowe:
-zwiększenie szans rozwojowych uczniów, w tym ucznia młodszego
-uwzględnienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
-wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów,
-wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
-wsparcie opiekunów prawnych uczniów w wychowaniu dzieci

Okres realizacji:
Rozpoczęcie projektu: 1.08.2016
Zakończenie projektu: 30.10.2018

Miejsce: Gdańsk

Środki finansowe: 290.393,28 zł

 

O projekcie

Pakiet zajęć dodatkowych wpisanych w projekt „Wielcy Mistrzowie" jest odpowiedzią na dążenie do podnoszenia warunków w jakich nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, mając przed sobą cel - ponoszenie kompetencji kluczowych, obywatelskich, interpersonalnych i międzykulturowych. Aż dziewięć bloków zajęć dodatkowych zostało objętych projektem. Są to: zajęcia przyrodnicze „Mały naukowiec", zajęcia matematyczne z zastosowaniem metody prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia doradztwa zawodowego dla szóstoklasistów, zajęcia psychologiczne „Nowe formy terapii", zajęcia logopedyczne „Uczymy się ładnie mówić", sportowe treningi szachowe, spotkania drużyny harcerskiej, Kółko Europejskie, spotkania „Szkoły dla Rodziców".
Więcej informacji o projekcie na tutaj

 

Dokumenty

Dostępne tutaj

Koordynator:
Barbara Jurga-Szlempo
tel. 533 335 847
b.jurga@familijny.pl