< Powrót do projektów

Cyfrowy skok w GOK –Miasto Poznań

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych u 9 pracowników Biblioteki Raczyńskich oraz 900 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w Poznaniu.

O projekcie

Projekt polega na realizacji szkoleń dla pracowników Biblioteki Raczyńskich łącznie w 5 obszarach tematycznych dotyczących kompetencji cyfrowych, w taki sposób, aby mogli oni samodzielnie prowadzić zajęcia dla dzieci w bibliotekach.

Oprócz szkoleń i zajęć dla dzieci w projekcie zakupiony zostanie sprzęt informatyczny i komputery oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji zajęć z kompetencji cyfrowych, pracownikom zostanie zapewnione wsparcie w postaci mentoringu i aktualizacji materiałów szkoleniowych.

Okres realizacji: 15.01.2020 r. - 14.01.2022 r.
Dofinansowanie: 1 328 331,00 zł
Miejsce: Poznań
Filie Biblioteki Raczyńskich, w których realizowany jest projekt:

  • Filia Naramowicka ul. Rubież 14a/37
  • Filia 2 os. Oświecenia 59
  • Filia 8 ul. Osinowa 14/16
  • Filia 11DZ al. Marcinkowskiego 23
  • Filia 12 ul. Arciszewskiego 12
  • Filia 14 os. Bolesława Chrobrego 117
  • Filia 49, os. Pod Lipami 108a
  • Filia 53, ul. Robocza 4a
  • Filia 55, os. Zwycięstwa 125

Projekt „Cyfrowy skok w GOK –Miasto Poznań” nr POPC.03.02.00-00-0454/19 jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dokumenty

Koordynator projektu
Irena Maciura
tel. 533 319 206
i.maciura@operator.edu.pl