< Powrót do projektów

Badacze w działaniu – mobilności w Finlandii

Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych uczniów do szkoły w Finlandii.

O projekcie

Okres realizacji:
01.08.2019 - 31.07.2020

Miejsce:
Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, ul. Sierakowska 23

Środki finansowe:
169 870,00 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne  i współpraca ponad¬narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Dokumenty

Nabór uczniów do udziału w wyjazdach do Raumy w Finlandii:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie - dane osobowe

 

Koordynator:
Barbara Jurga -Szlempo
tel. 533 335 847
b.jurga@operator.edu.pl