< Powrót do projektów

Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej PSP Leonardo o dodatkowe zajęcia dydaktyczne przez dwa lata szkolne oraz wsparcie nauczycieli przez uczestnictwo w szkoleniach rozwijających kompetencje.


Okres realizacji: 1.07.2019-30.06.2021
Wartość projektu: 1 018 323,50 zł

O projekcie

W ramach projektu zostaną uruchomione bezpłatne zajęcia dodatkowe:
- Zajęcia „Matematyka jest fajna”
- Zajęcia "Akademia Małego Przyrodnika”
- Zajęcia przyrodnicze „Być jak Picasso”
- Zajęcia matematyczne „Akcja!” –zajęcia filmowe
- Zajęcia „Na językach” : Let’s speak English, Wir sprechen deutsch
- Zajęcia „ Nowe technologie to dla mnie pestka”-zajęcia z drukarką 3D
- Zajęcia „Szkolna grupa teatralna”
- Zajęcia „Drużyna harcerska”
- Zajęcia „Otwarte drzwi”
-Zajęcia „EEG Biofeedback”

 

Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli w zakresie
-korzystania z narzędzi TIK
-prowadzenia zajęć metodą eksperymentu
-prowadzenia warsztatów filmowych
-wykorzystania drukarki 3D w zajęciach z uczniami
-prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Biofeedback

Dokumenty

Grafik aktualizacja 27.02.2020

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie
  4.  Deklaracja uczestnictwa

 

Koordynator projektu:

Iwona Golus
tel. 533-317-956

e-mail: i.golus@operator.edu.pl