4 strony świata nauki – wykonanie ekopracowni przyrodniczej w PSP nr 52 Specto - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

4 strony świata nauki – wykonanie ekopracowni przyrodniczej w PSP nr 52 Specto

O projekcie

Projekt pn. „4 strony świata nauki – wykonanie ekopracowni przyrodniczej w PSP nr 52 Specto” jest współfinansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Głównym celem projektu jest utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Specto w Poznaniu.
Cel główny przedsięwzięcia odpowiada zdiagnozowanemu problemowi – brak dedykowanej pracowni szkolnej do efektywnego nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Celami szczegółowymi dla planowanego przedsięwzięcia są:
• podniesienie poziomu merytorycznego w nauczaniu przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda poprzez doposażenie pracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne;
• podniesienie jakości nauczanych przedmiotów poprzez wyposażenie w pomoce edukacyjne umożliwiające nauczanie praktycznie np. eksperymenty, doświadczenia, prace obserwacyjne;
• stworzenie warunków edukacyjnych poprzez pełniejsze wykorzystanie ekopracowni do celów realizacji zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu zainteresowań naukowych, badawczych, przygotowanie do olimpiad przedmiotowych.

Dokumenty

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik

tel. 533 330 761

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji