PolskiУкраїнська

< Powrót do komunikatów

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na usługi

  • przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli
  • recenzji wzorcowych materiałów szkoleniowych
  • opracowania analiz, komentarzy, omówień do lekcji pokazowych

Fundacja Familijny Poznań w związku z realizacją projektu nr POWR.02.10.00-00-5009/18 „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe, opracowanie i recenzowanie materiałów szkoleniowych z 4 obszarach przedmiotowych: przedmioty przyrodnicze, matematyka, informatyka i języki obce.

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami wobec oferentów oraz złożenie oferty w poszczególnych jego częściach/obszarach.

Wymagane dokumenty:

  1. Załącznik nr 1. Formularz cenowy zawierający koszt wykonania wybranych usług oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań.

Zapraszamy do składania ofert  do dnia 8.02.2019 do godziny 16:00 na adres: [email protected] W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 501 670 187

Informujemy, iż niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzona procedura wynika z zapisów w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz:

Rozeznanie rynku _z dnia_17.01.2019

Załącznik nr 1. Formularz cenowy