PolskiУкраїнська

< Powrót do komunikatów

Przekaż 1% Fundacji Familijny Poznań

Jak można przekazać 1% Fundacji Familijny Poznań?

W odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę i numer Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisujemy zatem: „Fundacja Familijny Poznań” oraz numer KRS 0000044866. Jako cel szczegółowy należy wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się placówka do której uczęszcza dziecko lub oddział który chcemy wesprzeć, np. „Familijny Wrocław”, „Familijny Gdańsk” czy np. „Familijna Łódź”.

Fundacja za pomocą przekazanych środków stara się systematycznie poprawiać zaplecze materialne placówek. Każdego roku doposażamy nasze przedszkola i szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki czy meble. Pieniądze zebrane z tzw. akcji 1% zasilają także przedsięwzięcia czy inicjatywy, na które dotychczas nie znaleziono finansowania z innych dostępnych źródeł.