< Powrót do komunikatów

Nowy Rok Szkolny

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Po dłuższej niż zazwyczaj przerwie idziemy do naszych szkół i przedszkoli. Towarzyszy nam pewnie więcej obaw i niewiadomych niż zazwyczaj. Mieszają się one też z radością oczekiwania na spotkania z rówieśnikami.

Wszystkie placówki Fundacji ruszyły od dziś w trybie edukacji stacjonarnej. Wprowadzone w każdej z nich zasady prewencji COVID19 są obowiązkowe i zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Równocześnie są dostosowane do specyfiki lokalnej i kadrowej każdej placówki.

Mimo dużej ilości czynnych w całej Polsce placówek, zakończone właśnie wakacje przeżyliśmy bez żadnych incydentów COVIDowych. Sprawdzone przez nas zasady i procedury bezpieczeństwa potwierdziły się i stosując je nadal mamy przekonanie, że powierzone nam dzieci przebywać będą i uczyć się będą w najlepszych i bezpiecznych warunkach.

Z uwagi na społeczne potrzeby emocjonalne cieszymy się z powrotu dzieci do edukacji stacjonarnej. Niezmiennie jednak zachowujemy stałą wysoką gotowość do przejścia w tryb hybrydowy lub zdalny, w razie potrzeby. Przygotowane i stosowane już narzędzia informatyczne oraz zasady funkcjonowania ulepszyliśmy i są w nieustannej gotowości.

Na Nowy Rok Szkolny życzymy dzieciom, nauczycielom i rodzicom wielkich pokładów cierpliwości i łagodności, wytrwałości i pogodnego uporu w dążeniu do celu. W końcu to czego najbardziej potrzebujemy uczyć się przez całe życie to - wspólnego budowania lepszego świata poprzez relacje i współpracę.

 

z edukacyjnym pozdrowieniem

Zarząd Fundacji