PolskiУкраїнська

< Powrót do komunikatów

Nabór studentów do Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń w Cogito

Zapraszamy studentów/studentki  studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu do uczestnictwa w projekcie "Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito".

Nabór trwa od 4 do 25 października 2019 r.
Aplikacje można składać w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito przy ul. Sierakowskiej w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, w sekretariacie.

Wsparcie w ramach projektu planowane jest w terminach od 28 X 2019 do 31 VI 2020 r.
Dla każdego studenta/studentki przewidziano minimum 20 godzin różnych form wsparcia:
1. Spotkania z koordynatorem praktyk
2. Warsztaty metodyczne w PSP Cogito
3. Szkolenia z kompetencji kluczowych:
   - Warsztaty kreatywne
   - Warsztaty z wykorzystania TIK
4. Sieci współpracy i samokształcenia
5. Lekcje pokazowe
6. Dostęp do materiałów szkoleniowych wytworzonych w ramach projektu.
7. Każdy uczestnik otrzyma elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) oraz dostęp do platformy e-learningowej Szkoły Ćwiczeń w Cogito.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji studentów_Szkoła Ćwiczeń w Cogito
1.Wniosek_Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Zapraszamy!
Zespół Szkoły Ćwiczeń w Cogito