< Powrót do komunikatów

W sprawie zawieszenia zajęć w placówkach na terenie całego Kraju

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją i działaniami podjętymi przez Państwo Polskie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Ogólnopolski Operator Oświaty we wszystkich swoich Szkołach i Przedszkolach na terenie całego Kraju działa zgodnie z zaleceniami władz. W duchu współpracy i odpowiedzialności nasze przedszkola i szkoły zawieszają działalność dydaktyczno-wychowawczą od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020. Zalecenia Ministra Zdrowia dotyczą pozostania w tym czasie w domu. Nie jest to czas ferii dla młodzieży.

W szczególnych wypadkach, w dniach 12 i 13 marca 2020 możliwe będzie skorzystanie z opieki nad dziećmi. Zachęcamy jednak do pozostawienia już w tych dniach dzieci w domu. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Równocześnie przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpiecznego kontaktu z innymi osobami. Informujemy też, że na dzień dzisiejszy obsługa administracyjna naszych placówek będzie funkcjonować zapewniając ciągłość pracy sekretariatu.

z poważaniem,

Zarząd Ogólnopolskiego Operatora Oświaty