< Powrót do komunikatów

Praca zdalna w naszych placówkach w związku ze stanem epidemicznym

Szanowni Państwo,

w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych współpracowników oraz współdziałając z decyzjami podejmowanymi przez polskie służby sanitarne, informujemy, że od dnia 16 marca (poniedziałek) nauczyciele i pracownicy obsługi Ogólnopolskiego Operatora Oświaty będą przebywać w swoich domach wykonując w miarę możliwości swoje zadania zdalnie.

W zakresie organizacji procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli, ze względu na różne rozwiązania podejmowane przez lokalne władze samorządowe, informacja o formie składania dokumentów zostanie podana na stronie internetowej i profilu społecznościowym placówki. Co do zasady jednak ograniczać do minimum będziemy wszelkie kontakty osobiste, zastępując je formami elektronicznymi.

z poważaniem,
Zarząd Ogólnopolskiego Operatora Oświaty